Azurové tipy: Tuning indexů s Index Advisorem


PaaS služby v prostředí Microsoft Azure vývojáře odstiňují od nezáživné správy hardware a systému. Vývojářský tým Microsoftu v poslední době tuto tradiční výhodu PaaS umocňuje přidáváním řady zajímavých funkcí, mezi které lze zařadit i SQL Database Index Advisor.

SQL Database Index Advisor

Nová služba Index Advisor je aktuálně dostupná pouze v Preview Portálu a je nutné ji explicitně povolit v prostředí Microsoft Azure. Učinit tak lze v Settings blade na libovolné PaaS databázi. Poté se na overview blade začne zobrazovat počet nových doporučení.

image

 

Od momentu povolení služby Index Advisor začne Azure vyhodnocovat dotazy odesílané proti databázím a zhruba po 24 hodinách nabídne první návrhy na vytvoření indexů. Pro databáze na serverech verze V12 lze dále validovat již existující indexy.

Po tom, co vývojář vytvoří nové indexy, následně Azure pokračuje v analýze výkonnosti a poskytne detailní přehled o impactu provedených změn. Pokud je důsledek vyhodnocen jako negativní, Azure automaticky indexy zpětně zruší.

Automatické vytváření a odstraňování indexů je dostupné jen pro databáze na serverech V12. Proto Azure poskytuje pro doporučené indexy i samotné SQL skripty a změny lze tudíž provádět i manuálně bez nutnosti automatizace. Manuálně je pak nutné kontrolovat důsledek změn a případně indexy ručně odstraňovat.

image

 

Doporučení jsou seřazena dle potenciálního dopadu do 4 kategorií:

  • high: vysoký impact na výkonnost (skoro určitě pozitivní)
  • substantial: velký impact na výkonnost (pravděpodobně pozitivní)
  • moderate: střední impact na výkonnost
  • low: malý impact na výkonnost (teoreticky i opačným směrem)

Miroslav Holec

https://www.miroslavholec.cz/blog

Comments (0)

Skip to main content