Deploy aplikací na Windows10 mobile insider build 581 – bleskovka


Pokud jste si také nainstalovali poslední verzi insider preview Windows 10 mobile a pak zkusili deploy UWP aplikace do telefonu, možná na vás vyskočila chybová hláška typu:

Error : DEP6100 : The following unexpected error occurred during bootstrapping stage 'Connecting to the device '30F105C9-xxxx-xxxx-xxxx-7C086EAD8A4E'.': 
DeviceException - The data necessary to complete this operation is not yet available.


Error : DEP6200 : Bootstrapping 'Device' failed. Device cannot be found. The data necessary to complete this operation is not yet available.

  

 Případně její kamarádka:

Error : DEP6200 : Boostrapping 'Device' failed. Device cannot be found. Windows Phone IP over USB Transport (IpOverUsbSvc) is not running. Retry after starting Windows Phone IP over USB Transport (IpOverUsbSvc) from the services management console.

Error : DEP6100 : The following unexpected error occurred during boostrapping stage 'Connecting to the device': SmartDeviceException - Windows Phone IP over USB Transport (IpOverUsbSvc) is not running. Retry after starting Windows Phone IP over USB Transport (IpOverUsbSvc) from the services management console.

 

Zaručených návodů na opravu je plný internet, ale povětšinou nefungují. Nesnažte se upravovat registry, doinstalovávat všelijaké Windows services. Postup je jednoduchý a zabral mi pouhých 6 hodin. :-))

  1. Nainstalovat poslední verzi Windows 10 insider SDK. K nalezení zde.
  2. Vytvořit nový UWP projekt a překopírovat zdrojáky (možné i upravit .csproj, ale já to nakonec vzdal) Pokud tohle neuděláte, budete dostávat chybovou hlášku o chybějících/nenalezených referencích
  3. Nastavit Targeting viz obrázek

 

Pak už jen vesele připojit telefon a můžete udělat deploy.

 

-<{Pospa}>-

Skip to main content