Azurové novinky – Build a Ignite


Konferenci Build pro vývojáře následuje konference Ignite pro IT specialisty. Keynote obou akcí přinesly oznámení nových funkcí Azure, o nichž si myslíme, že byste je neměli minout.

//build

Azure Data Lake je nová služba sloužící jako extrémně škálovatelné úložiště dat (v řádech petabytů) pro následnou big data analýzu. Technologie je kompatibilní s HDFS (Hadoop File System) a je připravena enormně růst a poskytnout velkou propustnost.

Azure Service Fabric je infrastruktura pro tvorbu stateless i stateful mikroslužeb. Vývojáři mohou tvořit malé, nezávisle verzované a škálované služby a následně je spojovat do komplexnějších celků – aplikací.

Template-based deployment je způsob, jak zjednodušit nasazování a správu komplexních aplikací do podoby šablon. Deklarativně můžete definovat virtuální stroje, sítě, Storage Accounty, load-balancery, SQL databáze a další služby PaaS a potom je jednoduše nasazovat do různých prostředí.

Azure SQL Database postupně srovnává funkční kompatibilitu s "velkým" SQL Serverem. Nyní do ní přibývají funkce Transparent Data Encryption a v preview i full-textové vyhledávání. Další novinkou je technologie Elastic Pools, jejímž prostřednictvím sdílejí databáze společný výpočetní výkon (DTU) a úložiště. Je tak možné vytvářet pro každého zákazníka vaší služby vlastní SQL databázi a zároveň udržet náklady efektivní. Správu takového řešení pak zlepšují "elastické" nástroje – Elastic Database Tools.

Azure Marketplace se také dočkalo vylepšení.

//ignite

Azure DNS je nová služba, spuštěná nyní v preview, která umožňuje hostovat vlastní domény spolu s aplikacemi Azure. DNS záznamy lze přidávat i spravovat přímo v Azure.

Více IP adres pro VM – virtuálním strojům v Cloud Service se dá nastavit více než jedna veřejná IP adresa.

Microsoft Azure Stack je možnost nasazení technologií, které pohánějí Azure, do vlastního datacentra. Důsledkem je mimo jiné i zajištění konzistence mezi aplikacemi běžícími lokálně a těmi v Azure.

Windows Server 2016 Technical Preview 2 přináší zejména nástroje pro kontejnerizaci v podobě Hyper-V kontejnerů a Nano Serveru a také Azure Service Fabric.

Operations Management Suite (OMS) poskytuje zjednodušení správy libovolného cloudu. Podporuje Azure, AWS, Windows Server, Linux, VMware i OpenStack.

ExpressRoute pro Office 365 se chystá ve spolupráci zatím se třemi partnery (AT&T, British Telecom a Equinix) na Q3 letošního roku. Na rozšíření k dalším partnerům se pracuje.

ExpressRoute a Site-to-Site VPN mohou nyní fungovat v jedné virtuální síti zároveň, takže je možné například jednu z nich nastavit jako failover pro druhou. S tím se pojí i nový typ Standard VPN Gateway.

User Defined Routing umožňuje definování vlastního směrování ve virtuálních sítích Azure.

Azure Active Directory nyní umí vyhledávat cloudové aplikace využívané uvnitř organizace (Cloud App Discovery).

Martin

Comments (0)

Skip to main content