Azurové novinky – březen 2015


Máme před aprílem, takže je pravý čas podívat se seriózně na to, co se za březen událo na platformě Microsoft Azure. Jako již tradičně přešlo několik služeb do obecné dostupnosti a méně tradičně se některé trasformovaly do úplně jiné podoby. Nebudeme vás dál napínat, vzhůru do čtení.

Obecná dostupnost

Obecná dostupnost (GA) byla v březnu oznámena u několika služeb:

  • Azure Search – navíc jako bonus ještě dostal .NET SDK, vylepšenou podporu více než 50 jazyků a nové indexery pro plnění dat rovnou z Azure.
  • DocumentDB – osmého dubna přejde do obecné dostupnosti služba DocumentDB. Pojí se s tím nové úrovně výkonu a hodinové účtování za variantu Standard.
  • API Management Premium – vyšší úroveň služby API Management přechází do GA a přidává nové funkce: nasazení do různých datacenter, podporu VPN a VNET a podporu Azure AD.

Nová služba – App Service

App Service je integrovaná služba, která spojuje Azure Websites, Mobile Services a BizTalk Services a díky níž je možné vytvářet webové i mobilní aplikace pro jakoukoliv platformu. Tyto aplikace se dají jednoduše napojovat na další SaaS služby a on-premises systémy. App Service má čtyři hlavní součásti: Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps a API Apps.

clip_image001

Více informací: http://blogs.msdn.com/b/vyvojari/archive/2015/03/25/nova-sluzba-azure-app-service.aspx

Nový rozcestník pro Linux a Open-Source na Azure

Oficiálních materiálů, které se zabývají nasazením Linuxu a open-source technologií do virtuálních strojů v Azure, už v průběhu času vzniklo velké množství. Microsoft sestavil přehledný rozcestník, který je dostupný i na GitHubu, a kdokoliv může pomoci s jeho aktualizací.

Více informací: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-opensource/

RemoteApp image rovnou z Azure

Nyní již není třeba při vytváření kolekce RemoteApp uploadovat do Azure vlastní image virtuálního stroje, ale dá se použít VM přímo z Azure. V galerii je připravena šablona systému, který automaticky splňuje všechny technické požadavky (jmenuje se Windows Server Remote Session Host) a do RemoteApp přibyla volba importu z knihovny Azure VM.

Více informací: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/remoteapp-image-on-azurevm/

Nové velikosti VM – A10 a A11

Velmi výkonné virtuální stroje mají nové bratříčky – jmenují se A10 a A11 a mají totožné specifikace jako A8 a A9. Odlišují se jen tím, že nejsou napojeny druhým síťovým adaptérem na RDMA síť a díky tomu jsou levnější. Zákazníci tak získávají širší možnosti sizingu výkonu pro své řešení.

clip_image002

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/05/new-a10a11-azure-compute-sizes/

Limit OS disků zvětšen na 1023 GB

Doby, kdy bylo možné ve virtuálních strojích v Azure použít disky maximálně o velikosti 127 GB, jsou pryč. Na konci března byla infrastruktura globálně rozšířena o podporu disků až do velikosti 1023 GB, a to jak pro Windows, tak Linux.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/25/azure-vm-os-drive-limit-octupled/

Data Factory Editor

Služba Data Factory, která se poprvé objevila v říjnu loňského roku, získala v reakci na opakovanou zpětnou vazbu od zákazníků webové rozhraní (editor), v němž je možné vytvářet, spravovat a nasazovat JSON definice všech entit Data Factory.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/02/azure-data-factory-editor-a-light-weight-web-editor/

Row-Level Security v SQL Database

Nová verze Azure SQL Databse (V12) nabízí funkci nazvanou Row-Level Security, která umožňuje granulárně řídit přístup k jednotlivým řádkům databázových tabulek. Prakticky se hodí multitenantním aplikacím, které potřebují oddělit přístup jednotlivých uživatelů (tenantů) k datům.

clip_image003

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/02/building-more-secure-middle-tier-applications-with-azure-sql-database-using-row-level-security/

E-mailové notifikace ze Site Recovery

Služba Azure Site Recovery má novou funkci, která vás upozorní e-mailem na důležité události (např. selhání připojení k síti, nízkou propustnost nebo selhání recovery storage).

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/12/introducing-email-notifications-azure-site-recovery/

Premium Encoding v Media Services

Služba Azure Media Services má nyní dva systémy pro kódování videa – standardní Media Encoder a pokročilejší Premium Encoder, který zvládá i rozhodovací logiku (podle pravidel zvolit správný formát pro dané video), podporuje více kodeků a titulky.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/05/introducing-premium-encoding-in-azure-media-services/

Media Services + CDN

Media Services podruhé: u streamingových koncových bodů je nyní možné aktivovat Azure CDN a zajistit tak distribuci obsahu blíž uživatelům. CDN uzly zajistí, že se koncoví uživatelé nemusí připojovat přímo do datacentra (které může být na jiném kontinentu), ale stahují z cache, kterou si služba CDN sama spravuje.

clip_image004

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/17/announcing-azure-media-services-integration-with-azure-cdn-content-delivery-network/

Applications Insights SDK pro Javu

Pokud používáte ve svém webovém projektu technologii Java, můžete ji nyní napojit na analytickou službu Application Insights pomocí sady knihoven SDK.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/09/application-insights-java-sdk/

Mohlo by vás zajímat

Azure Network Security Whitepaper ve verzi 3

Azure má v sobě zabudovné bezpečnostní prvky, které je vhodné správně využívat. Aktualizované vydání dokumentu whitepaper se zabývá síťovou bezpečnostní a funkcemi, které byly dostupné k lednu 2015.

http://azure.microsoft.com/blog/2015/03/02/microsoft-azure-network-security-whitepaper-version-3-is-now-available/

Nástroje pro práci s Azure Storage

Nástrojů pro procházení dat v Azure Storage je již celá řada. V tomto článku najdete jejich přehled za rok 2014.

http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2014/03/11/windows-azure-storage-explorers-2014.aspx

API Apps Tools pro Visual Studio

Nový balíček nástrojů doplňuje do Visual Studia podporu pro čerstvě představenou službu Azure API Apps.

http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2015/03/24/introducing-the-azure-api-apps-tools-for-visual-studio-2013.aspx

Azure Active Directory Solutions Whitepaper

Dokument whitepaper popisuje správu identit a přístupu pro zákazníky služeb Azure, Office 365, Intune, Microsoft CRM a dalších služeb Microsoft Online.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45909

 

Martin

Comments (0)

Skip to main content