Azurové novinky – únor 2015


Vítejte u souhrnu novinek platformy Microsoft Azure za únor 2015. Na první pohled je vidět, že nám přibylo několikero nových služeb a také že se článek hemží písmenky „GA“. Azure se zkrátka neustále vyvíjí a Preview služby se v praxi osvědčují.

Machine Learning GA

O službě Machine Learning od nás slýcháte ze všech stran. Nyní můžeme s potěšením informovat, že opustila stádium Preview a vyrosla do obecné dostupnosti. Spolu s tím do ní přibylo několik funkčních vylepšení, např. přepracovaný a zjenodušený proces tvorby webové služby z vytrénovaného modelu, možnost modely přetrénovat doplněním nových dat, podpora jazyka Python a webové služby v Azure Store.

Více informací: http://blogs.technet.com/b/machinelearning/archive/2015/02/18/announcing-the-general-availability-of-azure-machine-learning.aspx

API Management Premium

Služba API Management není v Azure nová, nicméně na začátku února byla rozšířena o další úroveň - Premium. Zvedá kapacitu volání API až na 1 miliardu za jednotku a propustnost až pětinásobek standardní jednotky, větší cache - 5 GB, SLA 99,95 % a nové funkce (podporu více regionů, integraci s Azure Active Directory a podporu virtuálních privátních sítí).

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/05/azure-api-management-premium/

SQL Database (V12) GA

V únoru byla uvolněna do obecné dostupnosti nová verze Azure SQL Database s jenoduchým označením V12. Přináší lepší správu velkých databází (paralelizace dotazů, table partitioning, online indexování, odstranění 2GB limitu na index rebuild...), lepší podporu programovatelnosti (CLR, T-SQL, funkce WIndows, XML index, change tracking), až stonásobné zlepšení výkonu, lepší monitoring a novou úroveň výkonu (S3 – 100 DTU).

Více informací: http://weblogs.asp.net/scottgu/azure-machine-learning-service-hadoop-storm-cluster-scaling-linux-support-site-recovery-and-more

Nová služba – Azure Mobile Engagement

Akvizice Capptain z března loňského roku začíná přinášet první ovoce – stává se součástí Microsoft Azure pod názvem Mobile Engagement. Služba slouží převážně vydavatelům aplikací a marketingovým odborníkům a poskytuje segmentaci uživatelů, analýzy využívání aplikace, kontextové push notifikace a in-app messaging na všechna připojená zařízení.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/azure-mobile-engagement-now-in-public-preview/

Backup – long-term retention

Službě Azure Backup přibyly nové funkce, jmenovitě: "long-term retention" pro dlouhodobé ukládání dat (cloud coby náhrada pásek), "offline seeding" v podobě integrace se službou Import/Export (posílání fyzických disků do datacentra), podpora více DPM workloadů a zlepšená podpora monitorování v nástroji SCOM.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/16/new-features-in-azure-backup-long-term-retention-offline-backup-seeding-and-more/

ISO/IEC 27018

Instituce BSI (British Standards Institution) potvrdila, že platforma Microsoft Azure obsahuje mechanismy, které jsou v souladu s normou ISO/IEC 27018. Ta je součástí standardu ISO 27001 a definuje pravidla pro práci s PII (Personally Identifiable Information) v cloudu.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/16/azure-first-cloud-computing-platform-to-conform-to-isoiec-27018-only-international-set-of-privacy-controls-in-the-cloud/

Slot Settings v Azure Websites

Azure Websites mají možnost ukládat a spravovat konfiguraci přímo na portále Azure, to není nic nového. Aktuálně ale přibyla možnost říct, která nastavení se nebudou migrovat při přepínání deployment slotů. Můžete tak mít například connection string k testovací databázi pevně vázaný na testovací slot a produkční connection string na produkční slot. Slot Settings se dají používat v Preview portále.

Plná podpora Automation v Azure PowerShellu

Službu Azure Automation je nyní možné ovládat pomocí PowerShellu díky nové sadě 23 commandletů. Příkazy fungují jak v konzoli, tak v rámci runbooků Automation.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/announcing-full-powershell-cmdlet-support-for-azure-automation/

Apache Storm v Azure GA

Open-source řešení pro real-time zpracování událostí Apache Storm je nyní v Azure obecně dostupné. Storm je součástí služby HDInsight a zbavuje tak uživatele nutnosti nakupovat nový hardware a instalovat výpočetní clustery. Zároveň je krytý Azure SLA garantující dostupnost 99,9 %.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/20/microsoft-makes-apache-storm-generally-available-and-improves-productivity-for-real-time-analytics-on-big-data/

Hadoop na Linuxu

U open-source ještě chvíli zůstaneme – v únoru byla také oznámena nová varianta služby HDInsight, která využívá operační systém Ubuntu a která je díky spolupráci se společností Canonical plně podporovaná. Zákazníci, kteří své clustery provozují na Linuxu tak mají mnohem jednodušší přechod do cloudu Azure.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/the-first-azure-hosted-service-that-runs-on-linux/

Content Protection Service pro Media Services

Nová služba na ochranu mediálního obsahu v Azure Media Services se jmenuje Content Protection Service a je nyní obecně dostupná. Poskytuje DRM PlayReady licence a šíření 128bit AES klíčů.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2014/09/10/announcing-public-availability-of-azure-media-services-content-protection-services/

Resource Manager GA

Díky Azure Resource Manageru je možné spravovat zdroje v platformě Azure, kategorizovat je, tagovat, tvořit šablony apod. Služba je nyní obecně dostupná.

clip_image002

Mobile Services Android SDK Beta

SDK ke službě Mobile Services pro operační systém Android má novou verzi 2.0.2-Beta. Update se zaměřuje hlavně na podporu offline funkcí.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/mobile-services-beta-android-sdk-with-offline-incremental-sync-soft-delete-and-android-studio-migration/

Mohlo by vás zajímat

Spouštění Automation skriptů na on-premises VM

PowerShell lze využít ke spouštění příkazů v kontextu zvoleného virtuálního stroje. Tento článek ukazuje, jak spustit PowerShell skript služby Automation na strojích, které jsou on-premises.

http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/04/managing-on-premises-systems-with-azure-automation/

Vylepšení Data Factory

Funkce Diagram view v Azure Data Factory byla vylepšena o mnoho nových funkcí.

http://azure.microsoft.com/blog/2015/02/09/azure-data-factory-updates-diagram-view-enhancements/

Martin

Comments (0)

Skip to main content