Jak použít Office 365 pro posílání e-mailů?


Pokud používáte Office 365 a Exchange Online, můžete jej velmi jednoduše využít ve své aplikaci (ať už na webu, desktopu nebo mobilním zařízení) pro posílání e-mailů. Office 365 vystavuje SMTP server, ke kterému je potřeba se přihlásit existujícím uživatelským jménem Office 365 a poté můžete tímto jménem rozesílat e-maily. Díky tomu, že schránka opravdu existuje, mohou na tyto zprávy příjemci (zákazníci, uživatelé…) i odpovídat.

Základem je vložit do konfigurace aplikace (tedy souboru App.config nebo Web.config tento kód:

  <system.net>

    <mailSettings>

      <smtp>

        <network defaultCredentials="falseenableSsl="true
host="smtp.office365.comport="587
userName="info@mojefirma.onmicrosoft.com" password="<heslo>
/>

      </smtp>

    </mailSettings>

  </system.net>

Jedná se o standardní konfiguraci odesílání e-mailů z aplikace, která používá jako server smtp.office365.com na portu 587.

V C# pak vytvoříme a odešleme e-mailovou zprávu takto:

MailAddress to = newMailAddress("prijemce@domena.cz");

MailAddress from = newMailAddress("info@mojefirma.onmicrsoft.com");

MailMessage message = newMailMessage(from, to);

message.Subject = "Test send";

message.Body = "Zpráva";

           

SmtpClient client = newSmtpClient();

           

try

{

   client.Send(message);

}

catch (Exception ex)

{

   MessageBox.Show(ex.Message);

}

MailAddress a SmtpClient jsou součástí jmenného prostoru System.Net.Mail.)

Adresa serveru a přihlašovací údaje se načtou automaticky z konfigurace. Adresa odesílatele "From" musí odpovídat přihlášenému uživateli. Pokud bychom chtěli posílat maily z jiné adresy, musíme ji v administraci Exchange Online přidat jako Send As:

  1. Přihláste se jako administrátor na https://portal.microsoftonline.com.
  2. V menu Admin zvolte Exchange.
  3. V levé nabídce vyberte "recipients".
  4. Dvojklikem vyberte uživatele, kterého chcete mít jako odesílatele.
  5. V levé nabídce vyberte "mailbox delegation".
  6. Tlačítkem "+" zvolte uživatele, který se používá pro přihlášení k SMTP (v konfiguraci).

Martin

Comments (0)

Skip to main content