Azure DevCamp Brno, 14.10.2014


Zveme vás na jednodenní technický workshop Azure DevCamp Brno.

Azure DevCamp
je určen pro architekty, vývojáře i IT odborníky a pokrývá platformu Microsoft Azure od základního představení až po popis klíčových služeb.
Šest částí se postupně věnuje tomu, jak Azure funguje a jak se platí, provozu webových prezentací na různých technologiích, provozu cloudových aplikací a jejich napojení na databáze a další podpůrné služby. Dále se věnuje backendu pro mobilní aplikace a provozu virtuálních strojů v cloudovém prostředí a způsobům práce s daty. Jedná se o jednodenní workshop.

 1. Představení Microsoft Azure
 2. Webové služby
 3. Cloudové aplikace (PaaS)
 4. Mobilní backend (PaaS)
 5. Virtuální stroje (IaaS)
 6. Práce s daty

(MSDN uživatelé nezapomeňte, že máte předplaceno v rámci MSDN až 40 000 kč ročně (150$/měsíc) Azure služeb pro vývoj a testování. Na workshopu se dozvíte jak je optimálně využít v praxi.) 

1. Představení platformy

Dev Camp začíná představením platformy Microsoft Azure. Uvedeme základní principy cloud computingu a ukážeme si, jak funguje Microsoft Azure z hlediska datacenter, zabezpečení a softwaru, který celou platformu pohání. Následuje stručný popis všech součástí a rozpad na klíčové služby pro vývojáře a IT profesionály. Modul zakončí způsoby financování.

 • obecný úvod do cloudové platformy
 • představení Microsoft Azure (datacentra, zabezpečení, fungování)
 • stručný popis všech součástí
 • služby pro vývojáře
 • služby pro IT profesionály
 • financování
2. Webové služby

Druhý modul se věnuje využití Microsoft Azure jako hostingu pro webovou prezentaci. Součástí je představení možností nasazení, podporovaných technologií, způsob tvorby webových API a také neopomenutelná cloudová funkce - škálování.

 • použití Azure jako hostingu pro web
 • podporované platformy
 • Web API
 • škálování
3. Cloudové aplikace (PaaS)

Jednou ze základních služeb Microsoft Azure jsou Cloud Services, které slouží pro provoz aplikací, a to nejen webových. Tento modul se zabývá možnostmi využití PaaS rolí a napojení na databáze, službu Service Bus a další podpůrné služby.

 • Cloud Service – co to je
 • webové a worker role
 • databáze
 • Service Bus a podpůrné služby
4. Mobilní backend (PaaS)

Microsoft Azure obsahuje speciální službu na provoz backendu pro mobilní aplikace - Mobile Services. Tento modul ukazuje, jak se vyvíjí backend v JavaScriptu a v .NET, a jak zapojit Mobile Services do rozesílání notifikací na zařízení.

 • služba Mobile Services
 • práce s backendem v JavaScriptu
 • práce s backendem v .NET
 • notifikace
5. Virtuální stroje (IaaS)

Největší univerzálnost spolu s nějvětší kontrolou nabízí virtuální stroje. V tomto modulu si obecně představíme, jak IaaS nabídka v Azure funguje, jak vypadá škálování a jaká jsou specifika cloudového prostředí. Okrajově zabrousíme také do virtuálních sítí.

 • obecné představení VM a toho, jak fungují
 • škálování a specifika cloudového prostředí
 • virtuální sítě
6. Práce s daty

Data jsou neopomenutelnou součástí každé aplikace a Microsoft Azure poskytuje hned několik služeb pro jejich uchovávání. V rámci tohoto závěrečného modulu projdeme od databází přes úložiště souborů až po Big Data.

 • databáze
 • úložiště
 • Big Data
KDE A KDY?

Workshop bude probíhat 14 .10. 2014 od 9 hod. přibližně do 16:00 max 17:00 hodin v Jihomoravském Inovačním centru Brno, Technologický inkubátor II, U Vodárny 2, 616 00 Brno

Registrace předem je vyžadována, vstup je zdarma.

Těšíme se na shledání.
Jiří Burian

Comments (0)

Skip to main content