Azurové novinky – srpen 2014


Léto se s námi nekompromisně loučí, tak se ještě pojďme ohlédnout za srpnem, který byl opět plný novinek v Microsoft Azure. Rozšířila se podpora služeb v Preview portálu, byly obohaceny knihovny a vývojové nástroje a přibyly i zcela nové služby.

Azure SDK 2.4 a Visual Studio Update 3

Azurový Software Development Kit pro .NET dostal hned na začátku srpna velkou aktualizaci. Verze 2.4 rozšiřuje možnosti práce s Web Sites, Mobile Services, Notification Hubs, Virtual Machines, Storage a Cloud Services. Pojďme teď nahlédnout na ty nejzásadnější změny.

Plný přehled novinek: http://azure.microsoft.com/blog/2014/08/04/announcing-release-of-visual-studio-2013-update-3-and-azure-sdk-2-4/

WebJobs

Nedávno představená funkce WebJobs, která umožňuje nechat běžet kód na pozadí webové stránky (funguje v rámci služby Web Sites), má nyní větší podporu ve Visual Studiu.

  • Konzolovou aplikaci je možné přímo z Visual Studia publikovat jako WebJob.
  • Web Job může být také součástí projektu webové aplikace a publikovat se současně s ní (do Solution Exploreru přibyla nová možnost Add -> New Azure WebJob Project).

clip_image001

Mobile Services

Do Visual Studio Update 3 byla přidána funkce Push Notification Wizard pro .NET Mobile Services. Průvodce umí zaregistrovat klientskou aplikaci k push notifikacím a vložit do projektu základní kód backendu pro jejich posílání.

clip_image003

Dalším přídavkem je schopnost automaticky vytvořit nový Mobile Service v Azure už při vytváření projektu.

clip_image005

Notification Hubs

Visual Studio Update 3 také přináší další nástroje pro práci s notifikacemi prostřednictvím Notification Hubs. Ve Visual Studiu je nyní možné procházet registrace zařízení, sledovat jejich počty podle platforem, mazat je a upravovat tagy.

Virtual Machines

Pomocí Azure SDK 2.4 je možné editovat konfiguraci virtuálních strojů ve Visual Studiu a již tedy není potřeba otevírat webový portál nebo PowerShell. Díky tomu, že se dá otevřít víc VM vedle sebe, je možné jejich konfiguraci i přehledně porovnávat. Další konfigurační možnosti zahrnují samozřejmě vypnutí, restart i capture, správu endpointů a rozšíření (Extensions).

Do Visual Studia přibylo také vzdálené ladění 32bitových aplikací běžících ve virtuálních strojích. Aktivovat se dá na specifické instanci z kontextové nabídky v Server Exploreru.

Monitoring and Management SDK

Knihovna pro přístup k monitorovacím službám Azure sice není součástí vydání balíku SDK 2.4, ale sluší se zmínit, že byla zveřejněna jako NuGet balíček, který je nyní obecně dostupný (GA) a vhodný pro použití v produkčních aplikacích.

Web Sites

Podpora Azure Web Sites v Preview portálu byla rozšířena o následující funkce:

  • WebJobs – automatizované činnosti dvou typů: On demand a Continuous lze nyní vytvářet a spravovat v novém portále.
  • Processes – nová funkce Preview portálu funguje podobně jako správce úloh ve Windows. Je možné procházet instance Web Site a sledovat aktuální vytížení procesoru a počet vláken zvoleného procesu. Součástí jsou i detailní informace o procesu – verze, jazyk apod. Tato funkce se obzvlášť hodí pro ladění aplikací, jejichž některé instance se nechovají korektně, zatímco jiné běží bez problémů.

clip_image007

Mobile Services .NET GA

Dlouho očekávaná podpora pro .NET jako technologii pro backend Mobile Services konečně dospěla do stádia obecné dostupnosti. Kód ASP.NET Web API je nyní podporován stejně jako původní JavaScript a umožňuje tak vývojářům lépe spravovat zdrojové kódy, verzování apod.

Zároveň je možné implementovat oboustrannou real-time komunikaci s mobilní aplikací pomocí ASP.NET SignalR. Jeho výhodou je to, že v základu sice používá technologii WebSockets, ale v případě, že není dostupná, zvládá i „fallback“ na HTTP.

Nová služba – DocumentDB

V Preview byla spuštěna nová NoSQL databázová služba DocumentDB. Jedná se o úložiště JSON dokumentů, nad nimiž je možné volat SQL dotazy. Databáze je bez schématu, takže položky nemusí mít pevně danou strukturu, služba je přesto dokáže automaticky indexovat.

Hlavní výhodou je vysoký výkon při predikovatelné zátěži. Prodává se v tzv. kapacitních jednotkách (Capacity Units), které mají rezervované SSD disky optimalizované pro zápis a garantovanou propustnost. Díky jejich kombinaci (přidávání a odebírání) je možné celé řešení lineárně škálovat.

Technologie DocumentDB prošla v posledním roce intenzivním testováním v rámci Microsoftu a v současnosti jsou využívány i databáze, které mají stovky terabajtů a zvládají miliony komplexních dotazů denně.

DocumentDB staví na ověřených formátech – JSON, HTTP, REST a při uvedení jsou k dispozici také knihovny pro .NET, Node.js, JavaScript a Python.

Více informací: http://azure.microsoft.com/en-us/services/documentdb/

Nová služba – Search

A ještě jedno Preview nové služby nás v srpnu postihlo – vyhledávání neboli Search. Dává vývojářům do rukou mocný nástroj pro vyhledávání v aplikacích (webových i mobilních). Na výběr je ze dvou možností: Free, která je zdarma a sdílí infrastrukturu s ostatními, a Standard, která je placená a poskytuje dedikované zdroje.

Azure Search dodává potřebné zdroje a engine, zatímco na aplikaci je doplnit data. Základem je JSON schéma definující index, na které navazují samotné dokumenty, tedy prohledávaná data. Nezáleží na tom, kde původní informace sídlí – může to být SQL databáze v Azure, může to být blob storage nebo jakýkoliv jiný zdroj, klidně i mimo Azure.

Součástí služby není crawler ani editor schémat, používá se „push-based“ mechanismus, takže zdroj dat není zatěžován zbytečně a zároveň má aplikace větší kontrolu nad obsahem vyhledávání.

Více informací: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/services/search/

RavenDB v Azure Store

Na základě častých ohlasů na UserVoice byla do Azure Store přidána nabídka open-source dokumentové databáze RavenDB. Hostuje ji firma RavenHQ na virtuálních strojích v Azure a dá se pořídit v několika plánech zařazených do různých datacenter.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2014/08/12/ravenhq-now-available-in-the-azure-store/

Resource Manager Tools Preview

Nový Azure portál změnil zobrazení používaných služeb – místo striktního rozdělení podle typů je sdružuje do skupin (Resource Groups), takže například web a jeho SQL databáze jsou zobrazeny společně. Nové nástroje pro Visual Studio toto posouvají ještě dál a umožňují vytvářet šablony těchto skupin tak, aby se nasadily všechny najednou a automaticky se i nakonfigurovaly.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2014/08/11/azure-resource-manager-tools-preview/

SQL Server AlwaysOn v galerii

Z galerie nového portálu lze nyní vytvářet SQL Servery nasazené v režimu vysoké dostupnosti. Šablona zajistí vytvoření patřičných virtuálních strojů, umístí je do Availability Groups a nakonfiguruje SQL Server pro AlwaysOn. Jediné, co je potřeba vyplnit, jsou názvy.

Více informací: http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2014/08/25/sql-server-alwayson-offering-in-microsoft-azure-portal-gallery.aspx

Auditing v Azure SQL

Basic, Standard a Premium varianty Azure SQL Database mohou nyní využívat funkce auditování (v preview), která slouží k podrobnému sledování operací prováděných s databází (všech nebo podle kategorií). Auditní logy jsou pak zapisovány do Azure Storage.

clip_image008

Pro zběžný přehled logů je na portále speciální sekce, která ukazuje výsledky graficky, detailní čísla je možné si stáhnout a analyzovat například v Excelu.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2014/08/25/a-boost-in-security-for-azure-sql-database-auditing/

Geo-Restore a Geo-Replication v Azure SQL

Možnosti obnovy a zachování dat v případě havárie služby Azure SQL Database mají nyní dva nové režimy:

  • Geo-restore umožňuje nouzově obnovit databázi do jakéhokoliv Azure regionu. Používá k tomu geo-redundantní denní zálohy v blob storage.
  • Standard geo-replication vytváří asynchronní repliku databáze v druhém regionu dané oblasti (minimálně 500 mil vzdálené). Tato replika se platí zvlášť a stojí 75 % ceny primární databáze.

Více informací: http://azure.microsoft.com/blog/2014/07/31/sql-database-introduces-geo-replication-enhancements-auditing-preview/

Notification Hubs

Cena za službu Notification Hubs byla snížena až 40×, nyní je možné poslat až 1 milion push notifikací zdarma a poté za každý další milion platit 1 $.

Přibyla nová funkcionalita Scheduled Push, tedy možnost posílat notifikace (individuální i broadcast) v zadaném čase. Služba automaticky hlídá i časová pásma klientů. Je tak například možné automaticky každé ráno poslat uživatelům nějaké oznámení.

Další novinkou je hromadná správa registrací zařízení (Bulk Registration Management), díky níž je možné pohodlně implementovat například migraci milionů zařízení ze starého notifikačního systému na Notification Hubs.

Mohlo by vás zajímat

Možnost vyzkoušet Azure Web Sites bez kreditky

Pro vytvoření Trial účtu Microsoft Azure je potřeba pro ověření zadat číslo kreditní karty. Pokud vám to z nějakého důvodu nevyhovuje a přesto byste chtěli vyzkoušet práci s Azure Web Sites, existuje speciální stránka, která to umožňuje.

https://trywebsites.azurewebsites.net/

O vývoji hry Wordament

Hra se slovy Wordament je celosvětově velmi populární. Její primární platformou jsou zařízení s Windows, ale dostupná je i na Android a iOS. Podstatné je jednak, že jako backend využívá Microsoft Azure Cloud Services (žádné virtuální stroje), a také, že se tvůrci o vývoji rozepsali na webu. A je to bezpochyby zajímavé čtení.

http://msdn.microsoft.com/dn774975

Kurz Azure Automation na MVA

Automation je nedávno uvedená služba pro... automatizaci různých činností v Azure. Pokud byste se chtěli s Automation seznámit a naučit se, jak ji využít, na MVA vyšel technický (level 300) kurz.

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/automating-the-cloud-with-azure-automation


Martin

Comments (0)

Skip to main content