Řízení datové kvality v režii Microsoftu


Na portálu Data Quality CZ vyšel zajímavý článek našeho kolegy: Analýza nástrojů společnosti Microsoft pro řízení datové kvality. Je rozdělen do dvou částí – teoretické, kde popisuje základní vlastnosti a požadavky na nástroje pro podporu řízení datové kvality a definuje meřítka pro posouzení, jak jsou tyto vlastnosti naplněny, a analytické, kde je popsáno jedno konkrétní technologické řešení pro řízení datové kvality od společnosti Microsoft a vyhodnoceno, jak naplňuje požadavky popsané a definované v teoretické části. Pokud vám nejsou cizí pojmy datové sklady, BI, EIM nebo ETL a problematika datové kvality vás zajímá, určitě se v tomto technickém článku najdete.

Martin

Skip to main content