Windows Phone 8.1 – SD karta


Jedna z novinek v systému Windows Phone 8.1 je možnost ukládat aplikační data na SD kartu. K SD kartě přistupujete pomocí třídy KnownFolders. Pokud vlastnost RemovableDevices vrátí prázdné pole, tak zařízení SD kartu nepodporuje nebo není vložena. Před přístupem k SD kartě je potřeba toto deklarovat v aplikačním manifestu.

var devices = Windows.Storage.KnownFolders.RemovableDevices;

var sdCards = await devices.GetFoldersAsync();

if (sdCards.Count == 0) return;

StorageFolder firstCard = sdCards[0];

Po získání objektu StorageFolder, který odkazuje na SD kartu, můžete s SD kartou začít pracovat tak, jako kdyby se jednalo o interní úložiště.

SD karta v emulátoru

Nový emulátor Windows Phone 8.1 ve Visual Studio 2013 Update 2 obsahuje i emulaci SD karty. Karta je simulována pomocí lokální složky.

Štěpán, @stepanb


Comments (1)

  1. Michal Žůrek (Misaz) says:

    Nevíte jak to bude s USB OTG (on the go)?

Skip to main content