Windows Phone 8.1 – periodická aktualizace dlaždice


Asi nejjednodušší možnost, jak aktualizovat dlaždici, je využití tzv. Periodic Update. Pro aplikaci vytvoříte URL s obsahem pro dlaždici a tento obsah pak bude systémová služba pravidelně stahovat a měnit obsah dlaždice. Perioda stahování je pevně dána – 30 minut, hodina, 6 hodin, 12 hodin a 24 hodin.

Jak vypadá obsah pro dlaždici?

Obsah dlaždice se řídí pomocí XML šablon, které jsou společné, alespoň některé, s Windows 8.1, kde můžete také využívat Periodic Update pro dlaždice. Šablony můžete snadno kombinovat. To je potřeba v případě, kdy má uživatel možnost si zvolit velikost dlaždice. Následující ukázka kombinuje čtvercovou a širokou dlaždici.

<tile>

<visual version="2">

<binding template="TileSquare150x150Block" fallback="TileSquareBlock">

<text id="1">22 °C</text>

<text id="2">Slunečno</text>

</binding>

<binding template="TileWide310x150Text03" fallback="TileWideText03">

<text id="1">Dnes bude teplo</text>

</binding>

</visual>

</tile>

Stejný obsah pro všechny uživatele

Pokud všem uživatelům doručujete na dlaždici stejný obsah, tak stačí nastavit URL s obsahem pro dlaždici v aplikačním manifestu. URL je zde dáno pevně, lze do něj přidat jen údaj o jazyku a regionu.

Personalizace obsahu dlaždice

Pomocí kódu můžete pro různé uživatele nastavit jiné URL tak, aby bylo možné doručit personalizovaný obsah. Pro různé uživatele budete prostě generovat jiná XML s obsahem pro dlaždici.

var periodic = TileUpdateManager.CreateTileUpdaterForApplication();

Uri myTileFeed = new Uri("http://mysite.com/tile.aspx?userid=" + userId);

periodic.StartPeriodicUpdate(myTileFeed, PeriodicUpdateRecurrence.Hour);

Štěpán, @stepanb


Comments (2)
  1. michal says:

    To musím mít nutně jen na Azure, nebo si to můžu dát na jkýkoliv hosting?

  2. Bechynský Štěpán says:

    Je úplně jedno, kde to budete provozovat a jakou technologii pro generování obsahu použijete.

Comments are closed.

Skip to main content