Cloudová řešení Microsoftu a ochrana osobních údajů


převzato z TechNet blogu

Na TechNet blogu se obvykle legislativními otázkami spojenými s Microsoft produkty nezabýváme, dnes ovšem uděláme výjimku. Minulý týden Microsoft obdržel potvrzení, jehož obsah nám sdělil kolega Václav Mach, Legal and Corporate Affairs (LCA) Lead:

Dovoluji si Vás upozornit na poslední vývoj týkající se aktuálně zveřejněných informací z oblasti ochrany osobních údajů a důvěryhodnosti sdílených služeb poskytovaných v zahraničních datových centrech (služby označované též jako “Cloud Computing”).

Zástupci regulačních úřadů pověřených kontrolou ochrany osobních údajů ve všech 28 členských státech Evropské unie tento týden zveřejnili výsledek šetření, ve kterém potvrdili, že podnikové cloudové řešení společnosti  Microsoft odpovídá vysokým evropským standardům na ochranu dat a zabezpečení soukromí. Společnost Microsoft je první a v současné době také zatím jedinou společností, která takové potvrzení získala.

Předcházela tomu důkladná prověrka provedená zástupci pověřené pracovní skupiny Article 29 Working Party, jejímiž členy jsou zástupci institucí zodpovědných za ochranu osobních údajů a Evropské komise. Regulace v oblasti ochrany osobních údajů patří v EU mezi nejpokročilejší a nejpřísnější na světě. Toto písemné osvědčení je proto zásadním mezníkem a představuje tolik potřebné ujištění pro všechny zákazníky. Je určené pro všechny velké i malé společnosti působící nejen v Evropě, ale na celém světě, které zvažují nasazení těchto konkrétních podnikových cloudových řešení. Je to doklad toho, že produkty společnosti Microsoft jsou důvěryhodné a splňují přísné evropské požadavky na ochranu dat. Mezi podniková cloudová řešení Microsoftu patří zejména služby Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM and Windows Intune.

Podrobné informace najdete na blogu víceprezidenta společnosti Microsoft Corporation pro právní záležitosti pana Brada Smithe.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content