Visual Studio 2013 Update 2 RC a Azure SDK 2.3


Společně s uvolněním Release candidate druhé aktualizace pro Visual Studio 2013 vyšla také nová sada nástrojů pro Microsoft Azure ve verzi 2.3. Podle mého názoru je nejzajímavější novinkou možnost vytvářet virtuální stroje přímo ze Server explorer a publikovat na ně webové aplikace přímo z Visual Studio.

Příprava projektu pro nasazení na virtuální stroj

  1. Vytvoření nového projektu

  1. V dalším kroku zvolíme nasazení na virtuální stroj

  1. Po přihlášení k účtu Microsoft Azure můžeme nastavit parametry virtuálního stroje.

  1. Na Microsoft Azure bude automaticky vytvořen nový virtuální stroj

Nasazení a ladění aplikace

  1. Solution explorer najdete připrave skripty pro automatizaci nasazení mimo Visual Studio

  1. Pro nasazení aplikace z Visual Studio stačí použít přímo příkaz Publish

  1. Parametry připojení

  1. Po kliknutí na Publish spustíte nasazení aplikace

Štěpán, @stepanb

Comments (0)

Skip to main content