Windows Azure Mobile Service – table scripts


Pokud potřebujete zpracovávat a kontrolovat informace posílané klientem Windows Azure Mobile Service, tak můžete využít skriptů na straně serveru napojených na jednotlivé akce CRUD tabulek.

  1. Otevřete záložku DATA ve vaší Windows Azure Mobile Service.

  1. Otevřete tabulku, s kterou chcete pracovat.

  1. Otevřete záložku SCRIPT.

  1. V seznamu OPERATION vyberte akci, pro kterou chcete vytvořit skript.

  1. Vložte kód do připravené šablony.

Ověření vstupních dat

Jednoduché ověření vstupních dat může vypadat např. takto:

function insert(item, user, request) {

if (item.text.length > 10) {

request.respond(statusCodes.BAD_REQUEST,

'Text length must be less than 10 characters');

    console.error("Bad request: " + item.text);

} else {

request.execute();

}

}

Parametr item obsahuje právě vkládaný objekt a jeho veřejné vlastnosti odpovídají polím tabulky. Objekt user obsahuje informace o přihlášeném uživateli a objekt request je aktuální požadavek na zpracování a umožňuje změnit odpověď uživateli.

Logování

Pro logování aplikací se používá objekt console. Pro jednotlivé úrovně varování se používají příslušné metody, jako console.warn(…), console.error(…), atd. Zapsané informace pak najdete na záložce LOGS.

Štěpán, @stepanb

Comments (0)

Skip to main content