Vlastní API pro Windows Azure Mobile Services


Pomocí vlastního API pro Windows Azure Mobile Services můžete velmi snadno zpřístupnit informace pomocí REST. To vám dává možnost využívat data uložené WAMS z libovolné platformy. V následujícím příkladu si ukážeme výpis obsahu tabulky do formátu JSON metodou GET protokolu http.

Po otevření vaší Windows Azure Mobile Service na portálu Windows Azure otevřete sekci API.

Vyberte CREATE CUSTOM API. Pro vytvoření dalších API pak použijete tlačítko CREATE v dolní části obrazovky.

Do pole API NAME vložíte název koncového bodu, který se pak bude používat během volání API.

https://<service_name>.azure-mobile.net/api/<api_name>

Pro jednotlivé koncové body (GET, POST, PUT, DELETE) můžete nastavit různá oprávnění. V našem příkladu dáme k dispozici veřejně data pro čtení. Metodu GET tedy nastavíme na Everyone a ostatní Only Administrator.

Otevřete koncový bod API a obsah okna Script smažte. Nahradíme ho následujícím kódem:

exports.get = function(request, response) {

var mssql = request.service.mssql;

var sql = "select * from todoitem";

mssql.query(sql, {

success: function(results) {

response.send(200, results);

}

})

};

Tento kód vytvoří koncový bod pro metodou GET, získá přístup k databázi, která je propojena se službou, spustí SQL dotaz a výsledek vrátí v odpovědi. Formát výsledku je automaticky JSON.

Volání: https://stepanb.azure-mobile.net/api/items

Odpověď: [{"id":1,"text":"Vilnius","complete":false,"channel":null},{"id":2,"text":"Tallinn","complete":false,"channel":null}]

Štěpán, @stepanb

 

 

Skip to main content