Azurové novinky – leden 2014


Nový rok začal pěkně zostra a přinesl s sebou dávku aktualizací Windows Azure: Web Sites se postupně přibližují Cloud Services, Storage bude levnější, několik služeb dospělo do General Availability, společnost Microsoft získala certifikaci PCI DSS a mnoho dalšího.

Azure Web Sites

Platforma pro provoz webových stránek Azure Web Sites je aktualizovaná pravidelně každý měsíc. Tentokrát přibyly tyto funkce:

· Staged Publishing. Podobně jako Cloud Services i Web Sites nyní mají možnost použít dvě prostředí pro nasazení – Production a Staging. Staging má vlastní adresu a slouží k otestování změn před nasazením nové verze webu do ostrého provozu. Obě verze je možné rychle a jednoduše (takřka okamžitě) vyměnit a aplikovat tak změny do produkce bez hrozby nekonzistentního nebo nefunkčního stavu.

· Always On. V nastavení Web Sites přibyl nový přepínač, který řekne Windows Azure, že má stránku udržovat „naživu“, takže nebude automaticky uklizena z paměti při nedostatku HTTP požadavků. Web díky tomu reaguje okamžitě a může například zpracovávat kód na pozadí, aniž by byl závislý na podnětech zvnějšku.

· Monitoring. Grafy Azure Web Sites se nyní aktualizují každou minutu a služba Alterting umí sledovat a upozorňovat na více metrik (chyby, procesorový čas, počet požadavků, datové přenosy). Novinkou je také možnost sledovat metriky spojené se SQL databázemi.

· Rozšířené možností konfigurace. Aktualizace služby Web Sites odemkla některé konfigurační možnosti, které dříve nebyly povoleny. Nyní je tedy možné nastavit v souboru web.config například httpCompression, httpTracing, webdav nebo ipSecurity.

Více informací:

· http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2014/01/16/windows-azure-staging-publishing-support-for-web-sites-monitoring-improvements-hyper-v-recovery-manager-ga-and-pci-compliance.aspx

· http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2014/01/28/more-to-explore-configuration-options-unlocked-in-windows-azure-web-sites.aspx

Azure Web Jobs

K Azure Web Sites byla přidána ještě jedna zajímavá součást – WebJobs. Díky ní je možné v rámci Web Sites spouštět operace na pozadí, a to buď na vyžádání, kontinuálně, nebo podle časového rozpisu. V současné době jsou podporovány programy a skripty CMD, BAT, EXE, SH, PHP, PY a JS.

clip_image001

Typickým využitím pro WebJobs je třeba agregace RSS zdrojů, rozesílání hromadných e-mailů nebo zpracování obrázků.

Ke zjednodušení práce s WebJobs slouží rozšíření pro Visual Studio, díky němuž je možné převést projekt/aplikaci na WebJob (momentálně pre-release, ke stažení zde: http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f4824551-2660-4afa-aba1-1fcc1673c3d0).

clip_image003

· Jak pracovat s WebJobs: http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/web-sites-create-web-jobs/

· Praktický příklad: http://www.hanselman.com/blog/IntroducingWindowsAzureWebJobs.aspx

Výkonnější instance v Azure Cloud Services

Do podporovaného stavu (General Availabiity) se dostaly dva nové typy instancí Cloud Services. A jedná se vpravdě o těžký kalibr: A8 s osmi virtuálními jádry a 56 GB paměti a A9 s šestnácti virtuálními jádry a 112 GB paměti. A8 a A9 patří do nové kategorie zvané „compute-intensive“ a mají sloužit převážně pro náročné výpočty, modelování, simulace, analýzy a také aplikace náročné na síťové připojení (instance jsou připojeny na síť InfiniBand s propustností 40 Gb/s).

Zlevnění Azure Storage

Od 13. března budou zlevněny služby Storage (konkrétně Block Blobs Storage a Disks/Page Blobs Storage) tak, aby se vyrovnaly cenám Amazon Web Services. Díky tomu, že se tato změna odvíjí od cen AWS v USA a že bude aplikována celosvětově, budou ceny v některých regionech dokonce nižší než AWS.

· Podrobnější informace: http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2014/01/24/storage-price-match.aspx

Podpora Sencha Touch v Mobile Services

Windows Azure Mobile Services nyní podporují vývojářský framework Sencha Touch, který slouží k tvorbě platformě nezávislých mobilních aplikací a webových stránek pomocí HTML a JavaScriptu.

Základem je rozšíření pro Sencha Touch, které obaluje Windows Azure Mobile Services a poskytuje přístup k push notifikacím, autentizaci uživatelů, storage a dalším.

· Stránka rozšíření: https://market.sencha.com/extensions/sencha-touch-extensions-for-windows-azure

· Jak zapojit Azure: http://www.windowsazure.com/en-us/develop/mobile/resources-sencha/

Glimpse for Azure

Nástroj pro ladění webových aplikací Glimpse nyní obsahuje dva balíčky pro Windows Azure: zobrazování runtime informací a sběr informací o provozu Storage.

clip_image005

· Více informací: http://blog.maartenballiauw.be/post/2013/12/30/Introducing-Glimpse-plugins-for-Windows-Azure.aspx

Windows Azure Hyper-V Recovery Manager je GA

Do oficiálního a podporovaného stádia dospěla služba Hyper-V Recovery Manager, která slouží jako orchestrátor synchronizace replikací a automatického obnovení datacenter privátního cloudu a umožňuje tak implementaci Disaster Recovery. Veškerá data putují po privátní on-premise síti, do Windows Azure se odesílají pouze metadata nutná pro orchestraci (zašifrovaná).

clip_image007

Služba spolupracuje s privátními cloudy postavenými na technologiích System Center 2012 SP1 a System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager a používá mechanismu Hyper-V Replica, který je součástí Hyper-V ve Windows Serveru 2012.

· Dokumentace: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dn440569.aspx

· Obecné informace: http://www.windowsazure.com/en-us/services/recovery-manager/

· Oznámení: http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2014/01/16/windows-azure-staging-publishing-support-for-web-sites-monitoring-improvements-hyper-v-recovery-manager-ga-and-pci-compliance.aspx

Bezpečné přijímání platebních karet

Společnost Microsoft přidala do svého seznamu certifikací další zářez – Windows Azure je nyní oficiálně v souladu se standardy PCI DSS (Payment Card Industry, Data Security Standards), kterým musí vyhovět každý, kdo ukládá, zpracovává a přenáší informace o platebních kartách. Díky tomu, že platforma Windows Azure požadavky oficiálně splňuje, je získání certifikace PCI DSS pro konkrétní aplikaci jednodušší a Microsoft poskytuje zákazníkům i dokument s doporučeným postupem.

clip_image009

· Windows Azure Customer PCI Guide: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389876

· Windows Azure Trust Center – Compliance: http://www.windowsazure.com/en-us/support/trust-center/compliance/

Neměli byste minout

Na závěr několik zajímavých odkazů, které sice nejsou novinkami platformy Windows Azure, ale určitě byste je neměli minout.

Elektronická kniha – vývoj skutečných cloudových aplikací na Windows Azure

Skupina autorů vydala na základě prezentace Scotta Guthrie e-book „Building real world cloud apps with Windows Azure“, který je nyní volně ke stažení. Kniha je přehledem důležitých konceptů a doporučených postupů pro vývoj cloudových aplikací a řadu postupů demonstruje na ukázkové aplikaci „Fix It!“. Na své si přijdou jak vývojáři, pro něž je vývoj pro cloud nový, tak ti, kteří uvažují, že do něj převedou svou aplikaci.

http://www.asp.net/aspnet/overview/developing-apps-with-windows-azure/building-real-world-cloud-apps-with-windows-azure/introduction

Provoz Apps for SharePoint/Office na Windows Azure

Služba Windows Azure Web Sites se dá použít k různým věcem. Jednou z nich je hostování speciálních aplikací určených pro nejnovější verze SharePoint a Office (nazývané „apps for SharePoint“ a „apps for Office“). Jak publikovat svou aplikaci na Azure Web Sites a jak ji případně zprovoznit na svém serveru popisuje tento článek:

http://blogs.msdn.com/b/officeapps/archive/2014/01/15/publishing-apps-for-office-and-sharepoint-to-windows-azure-websites.aspx.

Windows Azure Pack Webinar

Zajímají-li vás možnosti provozování privátního cloudu pomocí technologií Windows Azure, určitě se podívejte na záznam a doprovodné materiály webináře Windows Azure Pack:

http://www.cloudoscommunity.com/blogs/cid/3951/Windows-Azure-Pack-Webinar.

Zapojení plánů cloudových serverů do Open Compute Project

Open Compute Project (OCP) je komunita zaměřená na vývoj co nejefektivnějšího harware pro cloud prostřednictvím otevřené spolupráce. Microsoft se rozhodl k ní přispět tzv. „cloud server specification“, tedy detailními plány nasazení serverů v datacentru. Součástí jsou hardwarové specifikace, soubory spojené s návrhem (CAD, Gerber) a také zdrojový kód pro software zajišťující údržbu těchto systémů.

Společnost Microsoft je první globální poskytovatel cloudových služeb, který zveřejnil své specifikace prostřednictvím OCP.

· Cloud server specification: http://www.globalfoundationservices.com/posts/2014/january/27/microsoft-contributes-cloud-server-specification-to-open-compute-project.aspx

· Chassis Manager software: http://msopentech.com/blog/2014/01/27/ms-open-tech-releases-open-source-microsoft-cloud-server-chassis-manager-software/

GitHub: https://github.com/MSOpenTech/ChassisManager/

Comments (0)

Skip to main content