Výpočetní výkon na Windows Azure pro univerzity


Skupina Windows Azure for Research nabízí každé dva měsíce možnost získat výpočetní kapacitu na Windows Azure pro výzkumné projekty zdarma. Nejbližší termín pro podání žádosti o grant je 15.2.2014. Další bude pak v půlce dubna 2014.

Pro výzkumná pracoviště máme na Windows Azure přímo připravené VHD virtuálních strojů pro analýzu dat, jako je např. Azure Data Analysis dostupný z VM Depot.

Azure Data Analysis VHD obsahuje například před konfigurovaný IP[y] Notebook server pro vzdálené spouštění Python skriptů.

Do Windows Azure můžete samozřejmě nasadit i své vlastní virtuální stroje.

Štěpán, @stepanb

Comments (0)

Skip to main content