Monitoring s Application Insights + Invitation code


Nedávné vydání Visual Studia 2013 s sebou přineslo i několik oznámení o řadě novinek v technologické rodině Microsoft. Snad nejdůležitější je služba Visual Studio Online (VSO), která obsahuje některé nové, ale i některé dobře zakotvené součásti. Bývalý Team Foundation Service je nyní součástí VSO jako Team Foundation Server běžící v cloudu Windows Azure, takže uživatelé mohou naplno využívat veškeré vlastnosti a nástroje, na které byly v TFS zvyklí. Z nových součástí VSO je třeba vyzdvihnout především nástroj zvaný Application Insights.

Přestože je Application Insights stále v preview - přístup k této službě je možný pouze pomocí invitation kódu přes VSO – my si dnes představíme malou ochutnávku jeho funkčnosti a praktického využití.

Dnes máme štěstí, protože aktuální invitation kód byl vydán před několika minutami na:

http://blogs.msdn.com/b/visualstudioalm/archive/2014/01/13/invitation-code-for-trialing-application-insights.aspx

Neváhejte a aktivujte!

Pro aktivaci Application Insights, přihlašte se do vašeho Visual Studio Online účtu a klikněte vpravo nahoře na “Try Application Insights okno”. Vložte invitation kód a pokračujte dle zobrazeného manuálu.

image

Application Insights je balíček služeb, který integruje monitorování produkčního prostředí zpět do vývojového cyklu. V praxi to znamená, že díky datům, která Application Insights sbírá a zpracovává o naší live aplikaci, můžeme včas odhalit problém s naší implementací a ten vyřešit zpět ve vývojovém prostředí. To se dá aplikovat nejen na webovou aplikaci, ale i na aplikace pro Windows Phone 8, Windows Store Application, nebo Azure Mobile Services.

Application Insights umožňuje monitorovat tři základní aspekty naší aplikace: dostupnost, výkon a návštěvnost.

Dostupnost

Application Insights v pravidelných intervalech posílá požadavky na naši aplikaci z celkem 18ti lokací na světe a dynamicky zobrazuje, kdy a ze kterého místa aplikace reaguje se zpožděním, nebo není dostupná vůbec. Můžeme tedy odhalit problémy s dostupností ještě předtím, než nám tuto informaci oznámí naši zákazníci. Velice silnou vlastností je možnost provázání monitoringu s jednotlivými check-iny do TFS. Díky tomuto můžeme opravit chyby v takové verzi zdrojového kódu, která byla aktuální v době, kdy chyba nastala. Záznamu o nedostupnosti aplikace si totiž nemusíme všimnout hned, ale až za několik dní či týdnů, kdy už jsme kód mezitím rozšířili o další featurky. S pomocí Applikacion Insights budeme vždy opravovat jen takový kód, který je s chybou nejblíže spjatý.

Drag across the small summary chart to zoom

 

Výkon

Monitorování výkonu poskytuje informace, které úzce souvisejí s implementací naší aplikace. Vyskytli se nějaké výjimky? Jaká je zátěž procesoru na našem serveru? S jakou odezvou naše aplikace pracuje s databází nebo s backendovým API? Jak rychle se načítají externí dependencies? Která stránka se načítá nejpomaleji. V tomto aspektu Application Insights jsou zodpovězeny otázky, které nejvíce zajímají vývojáře. To se navíc nemusí vztahovat pouze na produkční verzi, nýbrž i na testovací nebo vývojové prostředí. Můžeme tedy procházet analýzu výkonu aplikace při zátěžových testech a mít detailní informace, které testy byly pomalé a proč.

Under Performance, Server, select your app.

Návštěvnost

Pro pochopení chování uživatele na našich webových stránkách, nebo způsob interakce s naší aplikací slouží poslední aspekt Application Insights, který monitoruje návštěvnost. Mezi metriky, které můžeme prohlížet patří nejčastěji navštívené stránky, z jakých částí světa uživatelé na naši aplikaci chodí, procentuální zastoupení prohlížečů a mnohem více. Tyto informace podávají okamžitý feedback, která část aplikace se používá nejvíce a která naopak upadla v zapomnění, a na základě těchto dat můžeme dělat lepší rozhodnutí pro budoucí směr naší aplikace a businessu jako celku.

IC696790

Application Insights také nabízí propracovaný notifikační systém, díky kterému nám nikdy neunikne žádná událost, jež má pro nás velkou informační hodnotu. Můžeme si tedy nechat poslat notifikaci pouze v případech, kdy aplikace není dostupná z některého místa světa, nebo tehdy, když počet návštěv určité stránky přesáhne specifikované číslo. Tyto podmínky se navíc dají kombinovat, takže každý uživatel si může sestavit notifikace přesně na míru.

Další informace nalezenete na: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn481095.aspx

Pro praktické ukázky můžete zhlédnout video na Channel9: https://channel9.msdn.com/Shows/Cloud+Cover/Episode-125-Getting-strated-with-Application-Insights-for-Visual-Studio-Online 

Vašek


Comments (0)

Skip to main content