Azurové novinky – prosinec 2013


Ani vůně cukroví a vánočních stromečků nezabránila Azure týmu ve vydání několika drobných aktualizací cloudové platformy. Pojďme se tedy, o něco dříve než obvykle, podívat, co nového v prosinci.

Scheduler (Preview)

Na konci listopadového vydání byla zmíněna preview verze služby Scheduler. Nyní již není dostupná pouze v podobě REST API, ale také přes portál a jako knihovny pro .NET.

Scheduler automatizuje dvě základní funkce:

· spolehlivé volání HTTP GET a POST,

· posílání zpráv do fronty (Storage Queue) v případě, že je volaná služba offline nebo operace vyžaduje delší zpracování.

Cílové služby mohou být jak v rámci Windows Azure, tak mimo něj (technicky vzato je podmínkou, aby byl koncový bod dosažitelný přes HTTP/HTTPS). Scheduleru řekneme, podle jakého předpisu má úlohy vykonávat – je možné nastavit volání okamžitě, někdy v budoucnu nebo pravidelné opakování.

clip_image002

Ke konfiguraci se dá využít klasický management portál Windows Azure nebo jsou na NuGetu připraveny knihovny pro .NET.

· NuGet - http://www.nuget.org/packages/Microsoft.WindowsAzure.Management.Scheduler/

· Dokumentace - http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=328061

Čtení z georedundantní repliky Storage (Preview)

Pokud to službě Storage dovolíme, automaticky vytváří repliky dat v sekundární lokalitě (např. z North Europe do West Europe). Nyní je možné této druhé lokalitě přiřadit zvláštní endpoint, „sáhnout“ si na ni a přečíst, co je v ní uloženo, a to kdykoliv, aniž by se jednalo o hardwarovou failover situaci.

Tato funkce se hodí například v případě, že dojde k dočasnému výpadku primárního úložiště a aplikace potřebuje velmi rychle (resp. okamžitě) zareagovat na selhání čtení – pak situaci obslouží její vlastní logika a nespoléhá na automatické mechanismy Windows Azure. Dalším využitím je prostá kontrola, že se data replikují správně (replikace probíhá asynchronně na pozadí).

Více informací: http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2013/12/04/introducing-read-access-geo-replicated-storage-ra-grs-for-windows-azure-storage.aspx

Monitoring

Premium SQL databáze se dočkaly nových monitorovacích metrik – nyní je možné sledovat aktivitu CPU a IO. K oběma typům databází (Premium i Standard) pak přibylo monitorování storage aktivity.

Pro Web Site Diagnostics je možné vytvořit nový blob kontajner přímo přes uživatelské rozhraní:

clip_image003

A nakonec bylo do Operation Logs přidáno více než 20 logovaných akcí pro službu Mobile Services.

Pay-as-you-go MSDN Dev and Test

Držitelé předplatného MSDN mají nyní výhodnější hodinové sazby některých služeb (Virtual Machines, Cloud Services, Websites a HDInsight). Kromě toho, že pay-as-you-go účet bude díky tomu nižší, Azure kredit bude také ubývat pomaleji. A to je příjemné :)

Více informací: http://www.windowsazure.com/en-us/offers/ms-azr-0023p

Tolik poslední novinky tohoto roku. Přeji příjemné Vánoce a mějte se azurově :)

Comments (0)

Skip to main content