Windows Azure – novinky


Jako každý měsíc na nás produktový tým Windows Azure vypustil dávku funkčních novinek. Pojďme si je bodově shrnout:

 • Služba Backup již není Preview, takže je plně podporována a vztahuje se na ni standardní SLA.
 • Nová funkce pro SQL Server Always On.
 • Všechny Azure účty mají defaultně vytvořenou Active Directory, takže je možné vytvářet uživatele a dávat jim administrativní přístup nebo je využívat pro autentizaci v připojených aplikacích. Díky tomu je také umožněno se přihlásit jménem a heslem z Visual Studia.
 • Active Directory může být kompletně v cloudu nebo se synchronizovat s on-premise. Plus má lepší podporu pro single sign-on a zvládá externí SaaS aplikace (např. Google Docs).

Více informací: http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/10/22/windows-azure-backup-services-release-hyper-v-recovery-manager-vm-enhancements-enhanced-enterprise-management-support.aspx


SDK 2.2 a Azure Management Libraries

Psaní aplikací využívajících Windows Azure je zase o něco jednodušší.

 • Přímo z Visual Studia je nyní možné:
  • přihlásit se k Azure prostřednictvím jména a hesla, bez certifikátů,
  • vzdáleně debugovat webové aplikace,
  • přidat IP adresu do firewallu SQL databáze.
 • Infrastrukturu Windows Azure je možné vedle webového portálu, PowerShellu a REST API spravovat také pomocí .NET knihoven – Azure Management Libraries.
  • Podporují Virtual Machines, Cloud Services, Virtual Networks i Web Sites.
  • Distribuují se přes NuGet v podobě balíčků s konkrétním zaměřením a s minimem závislostí.
  • Jsou open-source.
  • Jejich hlavním přínosem je, že není potřeba si psát vlastní wrappery pro REST.

Více informací: http://www.bradygaster.com/post/getting-started-with-the-windows-azure-management-libraries

http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2013/11/05/remote-debugging-a-window-azure-web-site-with-visual-studio-2013.aspx

Azurové pátky

Scott Hansleman rozjel sérii tématických videí, která se každý pátek zaměřují na některou oblast Windows Azure. Jejich délka se pohybuje od pěti do patnácti minut, takže jsou příjemnými jednohubkami bez marketingové příchuti.

Windows Azure Friday: http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/videos/windows-azure-friday/

Martin Šimeček


Comments (0)

Skip to main content