Azure Dev/Test prostředí


Společnosti a týmy tvořící, testující a instalující aplikační software se často potýkají s nedostatkem zdrojů k tomu aby dokázali kvalitně vytvořit a hlavně otestovat svoje řešení. S příchodem cloud computingu a zrychlováním internetového připojení a využitím outsouringu nebo práce z domova se začíná více a více využívat cloud služeb pro vývojové a testovací týmy. Proč tomu tak je a co můžeme nabídnout?

1. Polovina všech serverů v typickém IT prostředí je používáno pro vývoj a
testování ale jejich využití bývá nižší než nižší než 20%, mnohdy nejsou využívány po dlouhou dobu vůbec. Testovací prostředí, kvůli nutnosti použít výkonné stroje po krátkou dobu bývají managementem označována za velmi drahá.  //Seznamte se s tím, jak můžete do Azure migrovat své virtuální stroje, zapínat a vypínat je, škálovat dle potřeby = platit přesně za služby a výkon které potřebujete a konzumujete.// 

2. Většina testovacích konfigurací vyžaduje plnohodnotné komerční licence a to je další důvod proč jejich tvorba je omezována. // Využijte MSDN benefitů a možnosti instalovat až 12 TB jakéhokoli software Microsoft pro účely Dev/Test zdarma do Azure, používat VM stroje včetně neomezených UAT licencí i pro koncové uživatele.//

3. Vývojáři potřebují občas speciální vývojářské stanice se speciálním softwarem, kAzureVMUterý ale používají jen krátkodobě na konkrétním projektu nebo naopak potřebují připojení z různých míst nejen z práce.image // Linux a Windows VM workstations jsou v Azure předkonfigurované a připravené prakticky ihned k použití. Připojíte se odkudkoli a začnete tvořit a testovat.//

4. Geograficky distribuovaná týmy a outsourcing, agilní týmové řízení a elasticita počtu lidí v týmu je velmi častý scénář, který ale v případě standardního on-premis řešení vyžaduje poměrně nákladnou administrativu. 
// Vyzkoušejte TFS On-line včetně cloud build služeb, load test služeb a Git úložiště i pro vývojáře v jiných nástrojích než Visual Studio jako je Eclipse nebo Xcode. // 

Veškeré tyto aspekty řeší tedy využití Windows Azure cloud prostředí pro účely vývoje a testování aplikací. 

Seznamte se s architekturou a speciálními nabídkami Dev/Test řešení v Azure:

Zákaznická Dev/Test řešení

Vývojáři a majitelé MSDN

Slide1 Slide2
Výhody předplaceného objemu cloud computingu pro tým vývojářů testerů a administrátorů pracující na společném projektu s využitím různých Azure služeb. I pro produkční prostředí Pro vývojáře, kteří mají aktivní MSDN benefity a mohou tak použít předplacený Azure kredit pro Dev/Test účely.
Společnosti získají v rámci své podnikové smlouvy. Pro kohokoli v rámci společnosti nebo i mimo ni. MSDN majitelé mohou instalovat svůj MSDN software do Azure pro účely Dev/Test a nemusí platit za jeho použití
Jednotné fakturační a administrační prostředí a kontrola pro celou společnost. jakékoli služby lze libovolně kombinovat. Jednotlivé vývojářské účty – MSDN Azure benefity nelze kombinovat navzájem. Lze přidat co-administrátora (opět však jen majitele MSDN).
Pro jakékoli použití, nejenom Dev/Test Pouze pro Dev/Test, nikoli produkci
Speciální podnikové slevy a implementační podmínky včetně podpory pro partnery Různé výhody pro jednotlivce v rámci jejich MSDN benefitů

Přečtěte si více o scénářích a výhodách Windows Azure právě pro vývoj a testování!

Buri

Comments (0)

Skip to main content