Aktivní monitorování cloudových služeb


Microsoft nedávno ohlásil akvizici firmy MetricsHub, která nabízí produkt Active Cloud Monitoring sloužící k monitorování vašich aplikací běžících ve Windows Azure (vyzkoušejte zdarma), případně jejich automatické škálování k většímu či menšímu výkonu. Tato služba je nyní zdarma dostupná ve Windows Azure Store (více o tomto obchodu se službami a jak si objednat nabízené služby v tomto článku):

image 

Po dokončení průvodce stačí stisknout tlačítko Manage a zobrazí se portál služby. Aby byla služba k něčemu užitečná, musí mít přístup k management API vašich cloudových aplikací, k čemuž zase potřebuje zaregistrovaný certifikát. Ten získá tak, že přejdete na nabídnutý link, stáhnete si k sobě soubor typu publishing settings file (ten obsahuje potřebné certifikáty), a tento soubor uploadujete na portál služby Active Cloud Monitoring.

Pak už je vše velmi jednoduché. Služba automaticky zjistí seznam všech vašich služeb ve zvolených subskripcích a zobrazí vám pro něj základní diagnostické informace:

image

Co všechno služba umí monitorovat?

Cloud Services (služba Paas)

Pro tyto služby dokáže sledovat základní výkonnostní charakteristiky virtuálu (CPU, paměť, disk, síť):

image

Podmínkou pro správnou funkci je povolení diagnostiky v definici cloudové služby (checkbox “Enable diagnostics” v konfiguraci), které způsobí, že data z virtuálu jsou pravidelně ukládána do Azure Storage, odkud mohou být později načtena. Specialitou je pak služba ActiveScaling:

image

Ta umožňuje zvyšovat nebo snižovat počet instancí v každé roli v závislosti na zátěži CPU nebo délce fronty v Azure Storage. Nabízí tedy často poptávané dynamické škálování nahoru i dolů v závislosti na zadaných parametrech. Na hlavní stránce je též možné vidět průměrnou dobu odezvy a dostupnost za poslední týden.

Virtual Machines (služba IaaS)

V případě virtuálních počítačů jsou k dispozici podobná data (CPU, paměť, disk, síť):

image

Navíc jsou ale ještě rozpadnuta podle procesů běžících uvnitř operačního systému. Ke správné činnosti je třeba dovnitř virtuálního počítače nainstalovat agenta služby Active Cloud Monitoring, který příslušná data pravidelně odesílá. Agent je k dispozici pro OS Windows i Linux.

Web Sites

Vzhledem k tomu, že Web Sites je web hosting, kde nemáte nad operačním systémem kontrolu, nabízí se pro tuto službu minimum informací – v podstatě lze měřit pouze vnější projevy služby, tedy průměrnou dobu odezvy a dostupnost za poslední týden.

Storage

Pro Azure Storage (pokud jste v nastavení portálu povolili jejich monitorování) jsou k dispozici všechny kompletní údaje:

image

Vidíte tedy zátěž, chybovost, latenci, dostupnost, datové toky a další důležité údaje. Pokud používáte fronty, máte k dispozici graf zobrazující průměrnou délku fronty v čase.

Náklady na služby

Vzhledem k tomu, že o peníze jde až v první řadě, není tento aspekt opominut. K dispozici máte pro služby Virtual Machines a Cloud Services odhad 30 denních nákladů:

image

Navíc můžete vidět náklady na Azure Storage – na vlastní úložiště a na transakce vůči němu:

image

Monitorování a detekce problémů

Služba není pouze pro pasivní analýzu, ale umí i aktivně detekovat problémy:

Nejprve je třeba vytvořit tzv. aletry, tedy definice kritických situací:

image

Tři základní alerty jsou již automaticky vytvořeny. Buď si můžete nechat posílat informace o případných problémech emailem, anebo si je zobrazit historicky:

image

Tato služba je určitě velmi užitečná a na Azure Portálu chyběla. Nyní je tedy k dispozici bezplatné řešení třetí strany, do budoucna lze zřejmě očekávat lepší integraci této služby do Azure portálu.

Michael

Comments (0)

Skip to main content