Azure Store dostupný v ČR


Ve třetí vlně rozšíření byl Azure Store zpřístupněný též pro Českou republiku. Stává se tak důležitou součástí platfromy Windows Azure (vyzkoušejte zdarma). Na rozdíl od ostatních storů, které znáte například z mobilních zařízení, není určen pro koncové uživatele. Je určený vývojářům, protože nabízí služby určené vývojářům, přesněji řečeno jejím aplikacím. Seznam dostupných služeb nabízených třetími stranami můžete nalézt na Azure portálu v záložce Add-Ons:

image

Nabízené služby lze rozdělit do dvou kategorií – aplikační a datové. Do aplikačních služeb patří například monitorování vaší aplikace, rozesílání e-mailů, SMS, databáze MySql apod. Do datových služeb patří např. Bing Search API, verifikace adres nebo Translator.

Pro náš příklad si vybereme službu SendGrid pro odesílání emailů pomocí SMTP:

image

Na druhé stránce vybereme plán, který chceme použít – většina služeb má též nějaký menší bezplatný plán pro testování anebo drobný provoz:

image

Například SendGrid nabízí odeslání až 25000 mailů měsíčně zcela zdarma. Pokud si vyberete placenou službu, objeví se příslušná položka na vaší příští faktuře. Na další straně již stačí potvrdit nákup:

image

A služba je během krátkého času k dispozici:

image

Azure portál nabízí pouze základní služby spojené s touto službou:

  • Manage – dodavatelem je třetí strana, která nabízí svoje uživatelské rozhraní pro správu služby. Toto není integrované do Azure portálu, ale má s ním integrovanou autentizaci (Single SignOn), takže se jedním klikem dostanete na portál pro správu (v tomto případě mailové služby)
  • Connection Info – údaje pro připojení ke službě (URL, jméno, heslo apod.)
  • Upgrade – pokud vám dosavadní úroveň služby nestačí, můžete přejít na vyšší úroveň (např. SendGrid nabízí možnost odeslání 40.000 emailů měsíčně za 177 Kč).
  • Contact Settings – můžete si vybrat, zda souhlasíte s tím, aby vás dodavatel příslušné služby mohl oslovit e-mailem
  • Delete – vymazání služby, která již nebude dále účtována

Nyní již známe připojovací informace, takže můžeme službu použít ve svém kódu. Stačí přidat do konfiguračního souboru aplikace údaje o připojení:

<system.net>
    <mailSettings>
        <smtp>
            <network host="smtp.sendgrid.net" userName="azure_…@azure.com" password="q…t"/>
        </smtp>
    </mailSettings>
</system.net>

A můžeme vesele začít posílat maily:

MailMessage message = new MailMessage(
    new MailAddress(”odesilatel@firma.cz”),
    new MailAddress(”mjurek@microsoft.com”));
message.Body = "Toto je pokusny mail";
new SmtpClient().Send(message);

Stav svého účtu a další pokročilé funkce lze sledovat při stisknutí tlačítka Manage přímo z Azure portálu (nicméně to není cílem tohoto článku popisovat).

image

Na závěr pár drobných upozornění:

  1. Azure Store je v Preview verzi, používání jeho služeb v produkční aplikaci je na vaše vlastní riziko.
  2. Zodpovědnost za funkci a dostupnost jednotlivých služeb nenese Microsoft, ale třetí strany provozující službu – je tedy na vás vybrat si důvěryhodného dodavatele.
  3. Služba Azure Store není z obchodních důvodů k dispozici pro všechny subskripce. Například není k dispozici pro subskripce spojené s EA smlouvou, placené služby nejsou k dispozici pro Free Trial subskripci apod.

Michael

Comments (0)

Skip to main content