Badge Tiles


Dlaždice vám poskytuje dvě vrstvy, na které můžete vypisovat informace. Základní vrstva je určena pro komplexní informace a stará se o ni objekt TileUpdateManager a obsah na dlaždici je řízen pomocí šablon. Druhá vrstva, která je řízena objektem BadgeUpdateManager, vám umožňuje do pravého dolního rohu vložit číslo od 1 do 99+ nebo jeden z jedenácti symbolů.

Barvu pozadí dlaždice a textu na dlaždici nastavujete v souboru package.appxmanifest.

Podle toho, jestli chcete zobrazit číslo nebo znak, si musíte vybrat příslušnou šablonu, kterou pak naplníte.

Číslo:

var badgeXml = Notifications.BadgeUpdateManager.getTemplateContent(Notifications.BadgeTemplateType.badgeNumber);

var badgeAttributes = badgeXml.getElementsByTagName("badge");

badgeAttributes[0].setAttribute("value", "7");

Symbol:

var badgeXml = Notifications.BadgeUpdateManager.getTemplateContent(Notifications.BadgeTemplateType.badgeGlyph);

var badgeAttributes = badgeXml.getElementsByTagName("badge");

badgeAttributes[0].setAttribute("value", "newMessage");

Takto vytvořený Bage Tile přidáte na dlaždici:

var badgeNotification = new Notifications.BadgeNotification(badgeXml);

Notifications.BadgeUpdateManager.createBadgeUpdaterForApplication().update(badgeNotification);

Štěpán, @stepanb

 

Comments (0)

Skip to main content