Office Developer Tools pro VS 2012


Jak bylo oznámeno na blogu Somy Somasegara, byly dokončeny a uvolněny nástroje pro VS 2012 pro vývoj aplikací pro Office a SharePoint. Kromě kompatibility tradičních řešení – office add-inu a SharePoint řešení – pro novou verzi Office, SharePointu a Visual Studia přináší též nový model extenzibility aplikací, nazývaný Apps for Office a Apps for SharePoint.

V podstatě jde o embedování webových řešení využívajících standardní HTML (ať už statické anebo generované pomocí ASP.NET, PHP či libovolné další technologie), eventuálně v kombinaci s JavaScriptem, které ovšem mají přístup k datům uloženým na serveru pomocí OData/REST rozhraní anebo k částem Office dokumentu pomocí JavaScriptu.

Jejich výhodou je zejména skutečnost, že kód může (ale nemusí) běžet mimo vlastní aplikaci (SharePoint, Office), tudíž nemůže ohrozit stabilitu hostujícího produktu a nemusí být ani spoutáván v nějakém sandboxu. Stejná aplikace tak může běžet v tlusté aplikaci nebo v prohlížeči, na vašem vlastním řešení anebo v cloudovém Office 365 – zkrátka samé výhody.

V budoucnu můžete očekávat daleko více obsahu na toto téma.

Nástroje jsou ke stažení na adrese OfficeDevToolsForVS2012

Michael

Comments (0)

Skip to main content