Jak ukládat hesla ve Windows Store aplikacích


Pro bezpečné ukládání hesel slouží systémový "trezor" PasswordVault. Pomocí tohoto objektu můžete bezpečně uložit libovolnou textovou informaci, ne jen heslo. K takto uložené informaci má přístup pouze aplikace, která informaci vytvořila a uložila. Takto uložené informace se synchronizují mezi počítači uživatele, ale pouze na počítače, které má uživatel nastaveny jako důvěryhodné.

Uložení informace

Objekt PasswordCredential obsahuje informaci, kterou chcete uložit. Šifruje se jen vlastnost Password. Vlastnost Resource slouží pro identifikaci informace a je možné podle ní vyhledávat.

PasswordVault pv = new PasswordVault();

PasswordCredential pwd = new PasswordCredential();

pwd.Resource = "Passowords";

pwd.UserName = "stepan";

pwd.Password = "1234567890";

 

pv.Add(pwd);

Získání informací

Uloženou informaci můžete vyhledat podle vlastnosti Resource nebo UserName.

var pwds = pv.FindAllByResource("Passowords");

var pwds = pv.FindAllByUserName("stepan");

 

Takto vytvořené pole obsahuje objekty PasswordCredential. Vlastnost Password je však prázdná, je ji třeba nejdříve naplnit pomocí metody RetrievePassword.

Štěpán, @stepanb

Comments (0)

Skip to main content