Fronta dlaždic


Do fronty můžete zařadit až 5 dlaždic. Tyto dlaždice se pak budou pravidelně zobrazovat a přechody mezi jednotlivými dlaždicemi se automaticky animují.

Nejdříve je potřeba frontu povolit. Frontu stačí povolit jen jednou a je doporučeno to udělat při inicializaci aplikace.

Windows.UI.Notifications.TileUpdateManager.CreateTileUpdaterForApplication().EnableNotificationQueue(true);

Jednotlivé dlaždice pro frontu vytvoříte klasickým způsobem.

XmlDocument tileXml = TileUpdateManager.GetTemplateContent(TileTemplateType.TileSquareText01);

XmlNodeList tileTextAttributes = tileXml.GetElementsByTagName("text");

tileTextAttributes[0].InnerText = "Hello";

 

TileNotification t = new TileNotification(tileXml);

 

Takto vytvořenou dlaždici zařadíte do fronty:

TileUpdateManager.CreateTileUpdaterForApplication().Update(t);

Jak si můžete všimnout, systém fronty je FIFO. Při přidání 6. dlaždice je nejstarší dlaždice z fronty odstraněna. Pokud chcete odstranit jednu konkrétní dlaždici z fronty, je třeba u dlaždice nastavit vlastnost Tag. Fronta pak přepíše dlaždici se stejnou vlastností Tag, která je již ve frontě uložena. Dále není zaručeno zobrazení dlaždic v pořadí, v jakém jste dlaždice uložili do fronty.

Štěpán, @stepanb

TileNotificationQueue.zip

Comments (1)

  1. Jednoduchost především! says:

    Kdyby byli tak jednoduché a přehledné všechny samply z toho balíku SDK.

Skip to main content