modern.IE


Před nasazením Windows Store aplikace je dobrým zvykem spouštět Windows App Certification Kit. Pro webové aplikace něco takového chybělo. Možná zastáváte názor, že to není potřeba, protože v praxi se prohlížeč víc přizpůsobuje webové stránce, než stránka prohlížeči. Pokud však chcete setřít rozdíl mezi klientskou a webovou aplikací, musíte prohlížeči umožnit, aby jí do systému mohl integrovat. A to tomu je potřeba dodržovat pár základních bodů.

Váš podnikový web určitě nese znaky jednotného vizuálního stylu. Minimálně alespoň firemní logo. Pak určitě také favicon. Jak z názvu plyne, je to ikona, která se zobrazí, když si dá uživatel stránku do oblíbených položek. Nebo si vytvoří zástupce webu na ploše. Nebo se také zobrazuje společně s URL. Tím to ale zdaleka nekončí. Například logo by měl obsahovat i RSS kanál. Web by měl jít připnout na hlavní panel nebo na startovací obrazovku. Dlaždice na ní už jsou ale poměrně velké a už asi nebude stačit 16 × 16 px ikona pro favicon, že? Jde nějak jednoduše tohle všechno uhlídat? Microsoft k tomu vytvořil nástroj modern.IE, který otestuje váš web a upozorní vás na případné problémy, které mohou některým uživatelům znesnadnit používání webové aplikace. Kontroluje známé kusy kódu, které způsobují problémy, ověřuje, jestli se používá nejnovější vykreslovací režim prohlížeče, sleduje kompatibilitu javascriptových knihoven s IE, upozorní vás, pokud zapomenete na některého výrobce, když v CSS používáte vendor-prefixes, poukáže na přítomnost Flash Playeru i když nejste v Compatibility View seznamu, což způsobí, se Flash na Windows 8 nezobrazí. Dále zjistí, jestli se stránka zobrazí správně na rozličných škálách rozlišení, které mají dnešní zařízení od Windows Phone přes Microsoft Surface a Xbox 360 až po Windows PC. Nástroj je dále schopen odhalit zastaralou browser detection, která je spíše ke škodě, než k užitku (s těmito praktikami skutečně velice opatrně). V neposlední řadě vám doporučí použít MSPointers API pokud to je zapotřebí a zkontroluje výskyt msapplication-TileColor a msapplication-TileImage meta tagů.

Jedná se o nástroj, kterým velice rychle otestujete webovou stránku. Umožní vám vyhnout se těm nejznámějším kódovým prohřeškům, kterých je současný web bohužel plný.

- Václav Dajbych, MSP

Comments (0)

Skip to main content