Doporučené čtení 05-2013


Minulý týden byl uvolněn Update 2 CTP (nejde o finální verzi) pro Visual Studio 2012. Popis novinek najdete v několika článcích. Za zmínku stojí zejména podpora tolik populárního systému pro správu verzí Git.

Visual Studio 2012 a IIS má velmi dobrou podporu pro "mobilní" weby. Asi nejpoužívanější framework pro mobilní weby je jQuery Mobile. Pokud chcete nahlédnout do jeho zákulisí, tak si přečtěte článek A Deeper Dive into jQuery Mobile: Themes. Pro webové vývojáře, kteří chtějí využít Typescript vyšel článek o tom, jak používat rozhraní (interface).

Pro C++ vývojáře jsme připravili ukázkovou aplikaci a výukové materiály, jak vyvíjet aplikace pro Windows Store pomocí C++ a XAML.

Štěpán, @stepanb


Comments (0)

Skip to main content