Pozvánka na seminář “Novinky pro webový vývoj”


Přijměte pozvání na seminář věnovaný nejdůležitějším novinkám pro vývoj webových aplikací, které přinesla poslední verze běhového prostředí .NET framework 4.5 a vývojového nástroje Visual Studio 2012. Celodenní program je rozdělen do dvou specializovaných bloků podle technologie uživatelského rozhraní (Web Forms, MVC) a jedné společné přednášky o novinkách v infrastruktuře a vývojovém prostředí, která je společná pro obě možné větve vývoje.

Seminář bude mít interaktivní odborné zaměření. Je určen zejména pro vývojáře, kteří již mají zkušenosti s vývojem webových aplikacích na platformě .NET a chtějí se seznámit s novinkami pro efektivnější vývoj, vyšší výkonnost a lepší výsledné webové stránky. Přednáší naši MVP (most valuable professional) – Tomáš Herceg a Tomáš Jecha, což je zárukou kvalitního obsahu podpořeného bohatými praktickými zkušenostmi z každodenního používání.

Registrační link je zde.

Michael


Comments (0)

Skip to main content