Nové elektronické knihy zdarma


Naše knihovnička českých a slovenských elektronických brožur se rozrostla o dva nové přírůstky ve slovenštině:

 

Inovácie v prostredí Visual Studio 2012

Inovácie v prostredí Visual Studio 2012

Ján Hanák, slovensky, 106 stran
Kniha vám poskytne základný prehľad inovácií programovacích jazykov vývojárskeho prostredia Visual Studio 2012 - Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO-štandardu C++11). Je určená študentom informatiky na vysokých školách univerzitného typu, vývojárom a softvérovým expertom. Publikácia vykladá syntakticko-sémantické inovácie jazykov Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ s orientáciou hlavne na pokročilých vývojárov. Zaoberá sa aj vývojom WinRT aplikácií v jazyku C++.

Stáhnout ve formátu pdf (2,35 MB) ...
Stáhnout ve formátu xps (2,60 MB) ...

 

Vývoj moderných WinRT-programov pre Windows 8

Vývoj moderných WinRT-programov pre Windows 8

Ján Hanák, MVP, slovensky, 109 stran
Nové rozhranie Windows umožňuje z katalógu Windows Store inštalovať programy písané nad WinRT API. Každý program v štýle WinRT disponuje svojou dlaždicou, ktorá môže byť naprogramovaná ako dynamická. WinRT programy bežia v celoobrazovkovom režime a implementujú asynchrónne programovanie. Publikácia vás najskôr oboznámi s programami v štýle WinRT z pohľadu finálneho používateľa a hneď potom s pracovnými princípmi WinRT-programov z pohľadu softvérového vývojára. Je určená začínajúcim vývojárom nad WinRT API, ktorí sa chcú naučiť vytvárať aplikácie kompatibilné s novým rozhraním systému Windows 8.

Stáhnout ve formátu pdf (4,66 MB) ...
Stáhnout ve formátu xps (8,32 MB) ...

 

Buri

Skip to main content