Virtuální stroj s předinstalovaným Visual Studiem 2012 a TFS 2012 Update 1


Při příležitosti uvedení první Update balíku pro Visual Studio 2012 bylo upraveno i předinstalované, ukázkové virtuální prostředí s kompletně rozjetou ALM infrastrukturou Microsoft.

Součástí je také 21 praktických Labů, které vás provedou všemi oblastmi a na předinstalovaných aplikací ukážou mnohé technologie a možnosti ALM prostředí Microsoft. Mezi novinky v Update 1 patří mimo jiné např: Testing and Debugging SharePoint 2010 Applications with Visual Studio 2012 kde je prakticky ukázáno:

Unit testování pomocí SharePoint Emulátoru 

image 
 
Ladění chyb nasazeného produkčního SharePoint prostředí (IntelliTrace)

image

a zátěžové testování SharePoint Serverů.

image

 

Veškeré detaily a linky na download s materiály k laboratořím najdete zde.

 

Buri

Skip to main content