VS2012 (19.) – Vylepšení pro vývoj webových aplikací


Webový vývoj byl jednou z hlavních oblastí vylepšení v novém Visual Studiu 2012. Velmi důležitou změnou je důsledná implementace posledních standardů HTML5 a CSS3 v editorech, stejně jako vylepšená podpora pro JavaScript. Editace HTML doznala kromě podpory standardů spíše drobných změn, např. inteligentní nápovědu IntelliSense anebo podpora pro vkládání fragmentů kódu (snippets).

image

Rovněž JavaScript se dočkal podstatně kvalitnější IntelliSense nápovědy, což je důležité zejména pro projekty s větším podílem klientského kódu:

image

V moderních webech jsou čím dál důležitější též CSS styly. Vylepšený editor plně “rozumí” jejich syntaxi. Kromě plnohodnotné vizuální editace nabízí též pomůcky pro textovou editaci (odsazování, hierarchizace, zakomentování částí, IntelliSense apod.)

image

Nejzajímavější novinkou je však tzv. Page Inspector. Ten umožňuje plynule přecházet mezi klientskou reprezentací (HTML kódem) a serverovým kódem, který příslušnou část HTML vygeneroval. Je tak možné jednoduše prozkoumávat výslednou stránku a okamžitě vidíte, kde je třeba upravit serverový kód pro dosažení požadované změny:

image

Kompletní ukázku naleznete na našem videoportále MSTV.CZ

Michael

Comments (1)

  1. johny says:

    Některé změny jsou dobré, ale je tam hodně chyb i po update 1.

    Mě by zajímalo, proč zmizela funkce prekompilace(publish) pro website.

Skip to main content