VS2012 (17.) – Diagnostika produkční klientské aplikace


Zákeřené chyby, které se vyskytují pouze v produkčním prostředí a nelze je nasimulovat v ostatních prostředích, jsou běžné i v desktopových aplikacích. Nový nástroj – IntelliTrace v produkčním prostředí – lze použít i na tento typ aplikací. Umožňuje za běhu aplikace sbírat diagnostické informace o událostech a výjimkách a poté tento záznam analyzovat na počítači s Visual Studiem. Místo spuštění vlastní aplikace se spustí speciální aplikace pro sběr dat, které se předá cesta k vaší aplikaci, soubor s definicí rozsahu sbíraných informací a cesta k výstupnímu souboru:

image

Aplikace je pak spuštěna a sbírá příslušná data. Pokud dojde k ukončení aplikace anebo k jejímu pádu, dojde též k ukončení sběru:

image

Veškeré informace jsou uloženy v souboru na disku, tento je pak možné libovolným způsobem doručit vývojáři:

image

Ten soubor otevře ve Visual Studiu 2012 a okamžitě vidí výjimky a další události (stisky tlačítek, volání serverových služeb, přístup k souborům či k databázi apod.)

image

Otevřením příslušné výjimky je možné zobrazit zdrojový kód místa jejího vzniku, hodnoty proměnných, stav zásobníku apod.

image

Lze tak snadno najít pravou příčinu chyby. Podrobnější ukázku najdete na obvyklém místě.

Michael

Comments (0)

Skip to main content