VS2012 (16.) – Diagnostika produkční serverové aplikace


Nejzákeřnější chyby jsou ty, které se vyskytují pouze v produkčním prostředí a nelze je nasimulovat v ostatních prostředích. Právě na ty je určen nový nástroj – IntelliTrace v produkčním prostředí. Umožňuje za běhu aplikace sbírat diagnostické informace o událostech a výjimkách a poté tento záznam analyzovat na počítači s Visual Studiem. Stačí dopravit na cílový počítač IntelliTrace nástroje (např. na USB klíči, jsou volně šiřitelné), spustit příslušný příkaz v PowerShellu se třemi parametry – rozsah sbíraných informací, jméno aplikačního poolu, cestu k diagnostickému výstupu:

image

Poté vyvoláme v aplikaci chybu anebo počkáme až nastane:

image

Teď již můžeme sběr informací ukončit a výsledný soubor s diagnostickými informacemi (má příponu .itrace) doručit libovolným způsobem vývojáři aplikace:

image

Ten si soubor otevře ve Visual Studiu a hned vidí výjimky, které nastaly anebo třeba seznam HTTP požadavků v aplikaci spolu s jejich stavovým kódem:

image

Po kliknutí na chybný požadavek je vidět seznam událostí během jeho zpracování, např. databázové operace a hlavně výjimky, ke kterým došlo:

image

Po kliknutí na výjimku se zborazí zdrojový kód, kde nastala, obsah proměnných, zásobník volání, posloupnost událostí a další informace:

image

Najít důvod výjimky je tak mnohem snazší než zoufalé snahy o její reprodukování na jiném prostředí.

Kompletní videoukázku najdete na MSTV.CZ.

Michael

Comments (0)

Skip to main content