VS2012 (15.) – Feedback client


V novém Visual Studiu je k dispozici nová aplikace Feedback Client. Umožňuje řídit a sbírat zpětnou vazbu od budoucích uživatelů aplikace strukturovaným způsobem s plnou kontrolou procesu, čímž se zvyšuje šance na shodu aplikace s přáním uživatelů. Zajímavým aspektem je též fakt, že používání tohoto klienta nevyžaduje žádnou licenci. Zahájení této aktivity je snadné, stačí na webovém portálu požádat o zpětnou vazbu, vyplnit příjemce, způsob startu a předmět zkoušení/testování:

image

Příjemce pak dostane e-mail s odkazem na start aplikace Feedback Client s kontextem příslušného požadavku (pokud není nainstalován, je zde odkaz na jeho instalaci):

image

Spuštěná aplikace Feedback Client pak zobrazí odkaz na start aplikace – ať už webové nebo desktopové, a poté může pokračovat:

image

Během práce s aplikací může uživatel dávat zpětnou vazbu různými způsoby – psát text, přidávat snímky obrazovky (do kterých lze i zasahovat), nahrávat zvukové komentáře apod.:

image

Po vyzkoušení příslušné funkčnosti ji lze ohodnotit a přejít na další bod. Na závěr je možné celou zpětnou vazbu revidovat a odeslat:

image

Ve webové aplikaci TFS je pak možné zpracovávat příchozí odpovědi, kde jsou samozřejmě vidět veškeré zaznamenané informace:

image

Odpověď je možné buď uzavřít anebo založit např. nový úkol nebo chybu navázané na tuto zpětnou vazbu:

image

Kompletní ukázku funkčnosti najdete opět na našem videoportále.

Michael

Comments (0)

Skip to main content