VS2012 (14.) – Agilní testování (exploratory testing)


Visual Studio 2010 nabízelo formální testování – s přesnou definicí testovacích případů včetně podrobných kroků. Nová verze 2012 kromě této možnosti nabízí též agilní testování (exploratory testing), kde není třeba definovat testovací případy a přesto lze kontrolovat kvalitu a rozsah provedených testů. Významně se tak snižují náklady v projektech, kde je režie formálního testování neobhájitelná. Testují se jednotlivé požadavky – a to podle uvážení testera. O celém průběhu je však zachycen záznam, případně je možné přidávat záběry obrazovky či poznámky:

image

V případě nalezení chyby je možno vybrat rozsah relevantních kroků a tím “ořezat” dokumentaci přiloženou k chybě (dokumentace pro vývojáře, který bude chybu opravovat). Volitelně lze rovnou vytvořit též testovací případ (dokumentace pro testera, který bude ověřovat správnost opravy chyby):

image

Každopádně veškerý průběh je zaznamenán, takže lze ověřit, které požadavky byly testovány kým, jak dlouho a s jakým výsledkem:

image

V případě, že tester již vidí chybu opravenou a má k dispozici správný build, může pomocí tlačítka Verify spustit testovací případ příslušející k chybě:

image

Ten mu připomene přesnou sekvenci kroků, které dříve vyvolávaly chybové chování. Může tak projít jednotlivé kroky a potvrdit správné chování:

image

V případě, že vše dopadlo v pořádku, je tester při ukončení tohoto testovacího případu vyzván k uzavření chyby:

image

A tím se kruh uzavírá – chyba je opravena, software je dobře otestován a režie je přitom minimální.

Kompletní ukázku najdete na MSTV.CZ

Michael

Comments (0)

Skip to main content