Materiály z online semináře “Azure Virtual Machines”


Včera proběhl online seminář na výše uvedené téma. Jak jsem slíbil, přináším veškeré materiály a doplňující informace.

Materiály

Otázky a odpovědi

Dá se Windows Azure používat i s Windows 8?
V sadě standardních připravených šablon OS jsou pouze serverové systémy. Pokud si ovšem připravíte vlastní VHD a uploadujete ho do cloudu (což je mimochodem docela pracné a zdlouhavé), nevidím žádný důvod proč by to nemělo fungovat

Je možné použít Windows Servery ve variantě Core?
V nabízených šablonách tato varianta není. Důvodem je fakt, že virtuály je nutno nějak spravovat a není k dispozici HyperV konzole tak jako na vlastním hardware – virtuály jsou dostupné přes Remote Desktop. Technicky není důvod, proč by to nemělo fungovat, jenom je třeba dát pozor, aby si člověk „nepodříznul vlastní větev“ z hlediska správy. Ve Windows Serveru 2012 je možné server „ponížit“ do funkce Core, takže pokud si člověk zachová dostatečné možnosti správy po síti, neměl by s tím být problém.

Existuje nástroj, který zajistí automatické spuštění a ukončení virtuálního stroje?
K Azure Virtual Machines je nabízena sada PowerShell cmdletů pro veškeré operace s virtuálními stroji. Není tedy problém si na vlastním počítači naplánovat jejich spouštění v určitý čas. Musíte se o to ale postarat sám, není to nabízená služba.

Je podporována role (nový forest) AD Windows serveru 2012, vzhledem k podpoře VM-GenerationID?
Jak se lze dočíst na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/jj156090.aspx, zatím VM-GenerationID podporováno není.

Můžou být v Azure vypnuté virtuály jakoukoliv dobu? Tedy sloužit jako záloha výpadku, třeba bychom využila 1-2x do roka?
Rozumím tomu tak, že nechcete platit za celý „astronomický čas“, ale pouze namátkově. To možné je, ale i zastavený virtuál je zpoplatněn (má alokovány HW prostředky i když neběží). Aby nebyly účtovány hodiny existence virtuálu, je třeba jej vymazat (není již dále definován, ale v úložišti zůstanou jeho VHD soubory). Znovuvytvoření virtuálu je pak otázka krátkého skriptu nebo pár kliků na portále, plus cca 10 minut na vytvoření a spuštění. Během neexistence virtuálu je účtována pouze částka za uložení VHD souboru, což je o řád méně než sazba za běh virtuálu.

Je vidět někde na portále průbežná cena, která bude fakturována?
Ano, vše je k dispozici na https://account.windowsazure.com/Subscriptions. V případě testovacího účtu vidíte množství spotřebovaných prostředků z měsíční bezplatné kvóty, v případě komerčního účtu vidíte spotřebu a cenu jednotlivých zdrojů.

Jak je to se zajištěním bezpečnosti a důvěrnosti dat uložených v Azure VHD? Pokud MS "cenzuruje" SkyDrive, neděje se tak i u Azure služeb? Nejde mi o porušování zákona či jiných pravidel, ale naši zákazníci jsou nedůvěřiví mít data jinde než u sebe, kde mají 100% kontrolu, kdo k nim přistupuje.
Není možné srovnávat bezplatnou službu pro individuální uživatele a komerční službu pro firmy – smluvní podmínky použití jsou diametrálně odlišné. Nic takového se samozřejmě neděje, vše je popsáno zde https://www.windowsazure.com/en-us/support/legal/

Michael

Comments (0)

Skip to main content