VS2012 (11.) – Verzování kódu v offline režimu


Koncepce práce s verzovaným kódem v TFS 2010 klade velký důraz na kontrolu procesů a serverovou funkčnost, z čehož vyplývá, že práce bez připojeného serveru je značně omezena. Ve verzi 2012 proto přibyla druhá možnost práce (tzv. local workspaces), které fungují velmi dobře i bez připojeného serveru. Pokud není server dostupný, je tato skutečnost okamžitě detekována (vše se děje asynchronně, tedy bez “zamrzání” celého prostředí při pokusech o komunikaci se serverem):

image

I bez připojeného serveru je možné provádět některé základní operace jako například povolení k editaci kódu (checkout), porovnání aktuální verze s poslední staženou verzí anebo vrácení provedených změn zpět do stavu posledně stažené verze. Naopak operace vyžadující přítomnost serveru (např. uložení změn, Checkin) jsou znepřístupněny:

image

Rovněž jsou detekovány všechny změny, které jsou provedeny ve složce mimo prostředí Visual Studia. Pokud např. přidáme nový obrázek do verzované složky Obrazky, objeví se tato změna ve VS v kategorii Detected changes, odkud ji lze pomocí operace Promote zařadit mezi plnohodnotné změny, aby byla součástí příštího uložení změn na server.

image

V okamžiku kdy je server znovu dostupný, stačí použít operaci Refresh a původně nepřístupné možnosti (např. Checkin) jsou znovu dostupné.

image

Více informací a praktickou ukázku najdete – stejně jako řadu dalších informací o Visual Studiu 2012 – najdete na našem videoportále.

Michael

Comments (0)

Skip to main content