VS2012 (7.) – Nový webový přístup k TFS


Data uložená v TFS obsahují veškeré informace o průběhu projektu. Proto je důležité dostat se k nim v jakékoliv situaci co nejrychleji – webová aplikace a prohlížeč přesně tohle nabízejí. Přepracované uživatelské rozhraní ve verzi 2012 nabízí velký komfort a opravdu snadný a přehledný přístup k datům. Již domovská stránka je inovovaná – obsahuje dlaždice s vámi zvolenými důležitými údaji a rychlý přístup k nejčastějším úlohám:

image

Snadno též můžete vytvářet a spouštět dotazy do pracovních položek, prohlížet si je a upravovat pomocí moderní webové aplikace:

image

Je možné se podívat též na historii zdrojového kódu – konkrétního souboru nebo složky projektu:

image

A zobrazit si změny provedné konkrétním uživatelem v přehledném porovnání vedle sebe:

image

Zobrazit lze též výsledky buildů včetně podrobných logů, buildy lze samozřejmě též z webového rozhraní spouštět nebo mazat:

image

Nejen toto, ale i další věci uvidíte v podrobné videoukázce.

Michael

Comments (0)

Skip to main content