VS2012 (6.) – Hledání klonovaného kódu


Teorie říká, že každý fragment kódu by se měl v projektu vyskytovat pouze jednou. Pokud je potřeba použít ho vícekrát, znamená to špatný návrh architektury a potřebu refaktoringu kódu. V reálném prostředí se samozřejmě duplicitní kód vyskytuje, což způsobuje problém např. v případě výskytu chyby, která je pak “namnožena” do řady míst v projektu. Nové Visual Studio nabízí funkci s kódovým názvem CodeClone. Umožňuje vám vybrat nějaký fragment kódu a poté nalézt v celém řešení podobné (nikoliv nutně stejné) fragmenty:

image

Ve výsledku pak vidíte počet podobných fragmentů, jejich umístění a míru podobnosti s původním fragmentem.

image

Celou technologii lze použít i bez konkrétního cíle, kdy vám nalezne v řešení potenciální kandidáty pro re-factoring. Detailnější praktická ukázka je na našem videoportále.

Michael

Comments (0)

Skip to main content