VS2012 (3.) – Řízení iterace


Pokud je objem práce v dané iteraci již definován, je třeba rozdělit jednotlivé hrubé body (řekněme požadavky či scénáře) do menších úloh trvajících řádově hodiny a tyto rozdělit mezi jednotlivé členy týmu. Nové VS 2012 nabízí specializované uživatelské rozhraní právě pro tuto činnost:

image

Pod jednotlivé požadavky můžete zadávat úlohy konkrétním lidem. Na pravé straně pak vidíte vytížení (případně volnou kapacitu) podle jednotlivých lidí a též podle disciplín. Kapacita lidí a jejich zařazení je samozřejmě nastavitelná – vychází se z počtu pracovních dní v každé iteraci, denní kapacity každého člověka v hodinách a počtu dní, kdy je např. na dovolené. V průběhu iterace můžete rovněž sledovat, jak rychle práce ubývá, tzv. burndown chart (na obrázku níže křivka neklesá, nejedná se o reálný projekt):

image

V průběhu vývoje je též vhodné graficky vizualizovat, co ještě zbývá udělat, na čem se pracuje a co už je hotové – a to podle jednotlivých požadavků anebo podle jednotlivých lidí. Oba pohledy umožňuje nový pohled, tzv. task board.

image

Zde je možné pomocí drag&drop přesouvat úlohy mezi jednotlivými sloupci nebo lidmi. Pokud ovšem vývojáři pracují v prostředí VS 2012, aktualizuje se stav úloh automaticky a není třeba je měnit v tomto prostředí.

Více informací s praktickou ukázkou naleznete na našem videoportále.

Michael

Comments (0)

Skip to main content