Kniha “Hybridní aplikace v cloudu na Windows Azure”


K dispozici ke stažení je obsáhlá kniha, zabývající se hybridními aplikacemi – v tomto kontextu máme na mysli takové, které sice běží někde v cloudu, ale zároveň potřebují využívat některé zdroje z lokální serverovny (např. Active Directory, databázi, ERP systém apod.).

Kniha se zabývá možnými architektonickými volbami – jejich výhodami a nevýhodami, které jsou doplněnýy praktickou ukázkou realizace na fiktivní firemní aplikaci.

Do budoucna se s aplikacemi tohoto typu budeme jistě setkávat mnohem častěji než dnes, tudíž je vhodný čas začít se touto problematikou zaobírat.

Michael

Comments (0)

Skip to main content