Nadstavba Team Foundation Serveru pro vykazování práce a sledování projektů od české společnosti OpenOne


Česká společnost OpenOne a.s. využívá dlouhodobě Microsoft Team Foundation Server jako primární systém pro řízení životního cyklu softwarových aplikací. Firma potřebovala sofistikovaným způsobem propojit projektové manažery, projektovou kancelář, garanty projektů či jejich fází, teamleadery a kontroling. Prakticky veškeré informace jsou uloženy v TFS ale jak se k nim dostat? Excelové reporty nebo propojení s Microsoft Project Serverem nevyhovovali plně požadavkům a tak vznikla specializovaná nadstavba nad TFS. 
Nadstavbu používá OpenOne interně v běžném provozu ale plánuje nástroj nabízet i veřejně. K tomu je však třeba systém ověřit, případně upravit, tak aby vyhovoval ostatním společnostem, měl jednoduchou instalaci a vyladěné uživatelské prostředí. V první fázi tedy získat feedback od jiných uživatelů a dle něho upravit novou, veřejnou edici systému. Pokud vás tato problematika oslovila, přečtěte si podrobnosti...


Team Foundation Server – nadstavba pro sledování a kontroling projektů

Využíváte pro vývoj svých softwarových řešení (jak pro správu zdrojových kódů a řízení životních cyklů softwarových řešení, tak pro vykazování odvedené práce) systém TFS?

Realizujete více než desítky zákaznických projektů, které trvají od jednotek týdnů až po jednotky měsíců a z hlediska náročnosti se pohybují od několika jednotek až po stovky MD?

Chcete vykazovat a sledovat práci všech členů projektových a vývojových týmů v jednom prostředí ? Chcete mít přehled o stavu projektů z pohledu realizace jednotlivých fází projektu, sledování čerpání MD, termínů, základní ekonomiky projektů a stavu projektu v porovnání s projektovým plánem?

Pak pro vás bude možná zajímavá informace o aplikaci Sledování projektů, kterou vyvíjí, zatím pro svoje potřeby softwarová divize společnosti OpenOne.

Aplikace Sledování projektů je plně provázána s TFS. Je primárně určena pro projektové manažery, projektovou kancelář, garanty projektů či jejich fází, teamleadery a kontroling. Sleduje, spravuje a vyhodnocuje různé aspekty zákaznických projektů a jejich projektových fází. Zároveň sjednocuje a optimalizuje další součást životního cyklu projektů a to správu projektových úkolů a milníků.

Popis funkcionalit  správy projektů – základní funkce

clip_image002

V uživatelském rozhraní  aplikace má projektová kancelář možnost

 • vytvářet nové zákaznické projekty
 • definovat projektové fáze ze kterých se daný projekt skládá
 • zvolit šablonu pro automatické vytvoření předpřipravených projektových úkolů
 • průběžně aktualizovat/spravovat

· stavy projektů a jejich fází
· priority projektů a míru jejich rizik
· garanty jednotlivých projektových fází
· data plánovaných zahájení a ukončení jednotlivých fází projektů
· náročnosti jednotlivých projektových fází v MD

 • evidovat kvalitu realizovaných projektů z hlediska počtu a závažnosti chyb v jednotlivých fázích testování
 • evidovat smluvní údaje projektů

V seznamu či v detailu existujících projektů jsou zobrazovány například následující kontrolní informace:

 • procentuelní  stav čerpaných a zbývajících MD oproti plánu
 • výkazy členů realizačních týmů mimo fáze, které jsou na projektu definovány
 • případné překročení plánovaného zahájení či ukončení projektu
 • procentuelní stav realizace celého projektu
 • životní cyklus projektu

  clip_image006

V detailu projektu jsou dostupné následující doplňující informace a přehledy:

 • seznam konkrétních workitems v TFS, které jsou na daném projektu vykázány mimo definované projektové fáze
 • přehled vykázaných MD v čase, vynásobený interní sazbou za MD,
 • Gantův diagram zobrazující harmonogram fází projektu

V uživatelském rozhraní  aplikace má projektová kancelář či jakýkoli člen realizačního týmu možnost vytvářet nové úkoly a aktualizovat či mazat stávající úkoly, u kterých je uveden jako garant/řešitel s tím, že každý úkol je sledován dle řady atributů (například Kategorie, Garant, Stav, priorita, Riziko atd.)

Součástí aplikace Sledování projektů je i Projektový dashboard/report, obsahující klíčové informace o projektech, jejich fázích a zdrojích, které se na projektu podílejí. 

clip_image008

Projektový dashboard obsahuje aktuální informace o stavu projektu a jeho fází, například Průběh projektu, Výhled čerpání MD oproti plánu, Zbývá pracovních dnů, Výhled MD, Vykázáno MD, Zbývá MD atd. Report dále obsahuje informace o všech členech realizačního týmu daného projektu.

Další možné součásti řešení (reporting)

Nad daty v databázi TFS existuje další kolekce reportů, které by mohli být pro ostatní společnosti také zajímavé, například:

Souhrnný výkaz práce

Report zobrazuje po zvolených měsících a zaměstnancích výkazy hodin, včetně indikace chybějících výkazů. Dále graficky interpretuje jak pravidelně zaměstnanci vykazují odvedenou práci.

(obr5)

clip_image010

Výkaz práce

Report poskytuje konkrétním zaměstnancům informace, kolik mají vykázaných hodin v konkrétním měsíci či týdnu. Dále report obsahuje seznam všech workitems typu Task, které ve zvoleném období obsahují nějaké vykázané hodiny a graficky interpretuje jak pravidelně daný zaměstnanec vykazuje odvedenou práci.

clip_image012

Technické informace k provozování a implementaci Sledování projektů

Řešení Sledování projektů je aktuálně provozováno nad TFS 2008. Datová část aplikace je implementována přímo na databázi požadované TFS Collection, kde dochází k vytvoření několika databázových objektů (table, view, stored procedure, user defined function). Aplikační část je možné provozovat na jakémkoli aplikačním serveru s IIS 7.0. Řešení využívá důvěryhodné autentizace oproti ActiveDirectory, přičemž systémové role jsou definovány přímo v prostředí řešení Sledování projektů.

Aktuální stav aplikace

Aplikace Sledování projektů je interně nasazena a používána. Není však aktuálně připravena formou běžného instalačního balíku. Protože si OpenOne před pokračováním vývoje chce ověřit zájem o takovéto řešení, vhodnou konfiguraci úvodního nastavení případně úpravy uživatelského prostředí, je třeba ověřit řešení i v jiných teamech a zapracovat jejich zpětnou vazbu. Pokud by někdo měl zájem se na aplikaci podívat či si ji nasadit a vyzkoušet, kontaktujte Jana Pastejříka z OpenOne jan.pastejrik@openone.cz .


Buri

Comments (0)

Skip to main content