Windows Store – jak publikovat aplikaci


1. Přečtěte si Windows 8 app certification requirements

2. Připravte si balíček s aplikací a otestujte ji pomocí WACK

3. Přihlaste se Windows Store

a. Nezapomeňte, že při registraci budete potřebovat kreditní kartu, kvůli ověření identity i v případě, že jste na Windows Store dostali pozvánku (Token).

4. Veškeré ukázky budou z Windows Store s anglickým prostředím. V závislosti na nastavení vašeho účtu, můžete vidět Windows Store v češtině.

5. Vyberte volbu Submit an app ze sekce Dashboard

clip_image002

6. Zobrazí se průvodce, který má 8 kroků. Je potřeba tyto kroky projít postupně. Některé jsou závislé na předchozích krocích. Od rezervace jména aplikace v dalším kroku máte jeden rok a dokončení certifikace.

clip_image003

7. App name

a. V tomto kroku aplikaci pojmenujete. Jméno aplikace musí být unikátní a můžete si ho rezervovat dřív, než bude aplikace hotová. Rezervace jména platí jeden rok. Pozor na autorská práva.

clip_image005

clip_image007

8. Selling details

a. Zde nastavíte cenu aplikace a na jakých trzích bude dostupná. Je jedno, v jakém jazyku vaše aplikace je, pokud se jedná o podporovaný jazyk. Čeština je 100% podporovaný jazyk.

b. Dále můžete vytvořit Trial aplikace. Pokud vám stačí časově omezená, plně funkční, aplikace, tak nemusíte dělat žádné zásahy v kódu aplikace. Pokud byste chtěli mít během zkušební periody omezenou funkčnost, tak si to již musíte naprogramovat.

clip_image009

c. Nezapomeňte posunout stránku až dolů, kde najdete další nastavení.

d. Aplikaci můžete publikovat na Windows Store ihned po úspěšném dokončení certifikace nebo nastavit pozdější datum.

clip_image010

e. Dále vyberte kategorii a podkategorii aplikace, kde bude zobrazena v rámci Windows Store

clip_image012

f. Dále je třeba nastavit, zejména u her, požadavky na hardware.

clip_image014

g. Pokud vaše aplikace byla testována na přístupnost, můžete zaškrtnout poslední volbu

clip_image016

9. Advanced features

a. V tomto kroku nastavujete pokročilé funkce aplikace, jako jsou Push notification a In-app offers (dokupování obsahu z aplikace, např. další úroveň hry). Podporu Push notifications a In-app offers musíte naprogramovat v aplikaci. Nestačí tyto volby jen povolit. To je možné jen u Trial verzí.

clip_image018

10. Age rating and rating certificates

a. Toto je první problematický krok, kvůli kterému nemusíte projít certifikací (bod 6.2). Obecně platí, pokud přistupujete k jakýmkoliv osobním informacím (webová kamera, dokumenty, …) je třeba použít věkovou kategorii nejméně 12+. Pozor na jakýkoliv „lechtivý“ materiál.

clip_image020

11. Cryptography

a. V tomto bodu deklarujete, zda vaše aplikace používá šifrování a zda je toto šifrování v souladu se zákony. Je třeba si uvědomit, že v některých zemích může být použití šifrování regulováno zákonem.

clip_image022

12. Packages

a. Nyní již budeme nahrávat vlastní aplikaci. Znovu zdůrazňuji, že nemá cenu publikovat aplikaci, která neprošla WACK!

b. Soubor s aplikací má příponu .appx a najdete ho v adresář s finálním sestavením aplikace viz. bod 2.

clip_image024

c. Tento soubor přetáhněte do příslušného pole na stránce Packages

clip_image026

d. Pokud nahrání skončilo podobnou chybou, jako je na dalším obrázku, je problém v metadatech balíčku.

clip_image028

e. Aby se balíček s aplikací nahrál na Windows Store bez problémů, musí odpovídat tomu, co jste až do teď vyplnili. Například se musí shodovat jméno aplikace na Windows Store se jménem aplikace, které je nastaveno v Package.appxmanifest. Dále se musí shodovat jméno vydavatele. Proto je vhodné asociovat aplikaci ve Visual Studio 2012 s tím, co máte zatím vytvořeno na Windows Store.

i. PROJECT – Store – Associate App with the Store…

clip_image030

clip_image032

ii. Přihlaste se pod vaším účtem

clip_image033

iii. Vyberte si aplikaci, se kterou chcete balíček propojit

clip_image035

iv. Klikněte na Next

clip_image037

v. Klikněte na Associate

vi. Nyní znovu vytvořte balíček podle bodu 2.

f. Po úspěšném nahrání balíčku klikněte na tlačítko Save a vrátíte se na seznam kroků

g. Nyní se dobře podívejte, co máte u kroku Description

clip_image038

h. Aplikace, kterou chci publikovat, obsahuje dvě lokalizace. Obecnou angličtinu a češtinu pro zemi Česká republika.

clip_image039

i. Pokud máte aplikaci lokalizovanou pro několik jazyků, lokalizace musí být plnohodnotná pro všechny jazyky, aplikace musí mít ve všech jazycích stejnou funkčnost a musíte pro každý jazyk vyplnit Description v příslušném jazyce. Pokud toto uděláte chybně, neprojdete certifikací v bodě 6.5.

j. Pro každý jazyk musíte mít alespoň jeden screenshot aplikace v rozlišení 1366 x 768. Pokud nebudete mít screnshoty v příslušném jazyce, neprojdete certifikací podle bodu 6.8.

k. Pokud vaše aplikace vyžaduje prohlášení o ochraně osobních údajů (Privacy policy), tak toto prohlášení musí opět být v příslušném jazyce. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vkládá jako odkaz na webovou stránku, která ho obsahuje. Toto prohlášení potřebujete vždy, když přistupujete k osobním datům uživatele, např. webová kamera, nebo ukládáte libovolné informace o uživateli mimo jeho počítač, např. přezdívku a skóre ve hře. Pokud to nevyplníte správně nebo nelokalizujete, neprojdete certifikací v bodě 4.1.

clip_image040

clip_image041

l. Description vyplňte pro všechny podporované jazyky.

clip_image042

13. Notes to testers

a. Zde máte možnost napsat pokyny pro testery, jak postupovat při certifikaci vaší aplikace.

b. Pokud vaše aplikace vyžaduje přihlášení, je třeba pro testery připravit účet a dát jim přihlašovací údaje.

clip_image044

14. Tím je vaše aplikace připravena pro certifikaci. Nyní jen zkontrolujte, zda jste vše vyplnili a klikněte na Submit for certification

clip_image046

Výsledek certifikace byste se měli dozvědět v jednotkách dnů.

clip_image047

Štěpán, @stepanb

Windows Store - jak publikovat aplikaci.pdf

Comments (1)

  1. Filip says:

    Nechtěli byste ještě udělat nějaký krátký tutoriálek nastavení tax profile? Díky

Skip to main content