Používání krajů/okresů v SQL Reporting Services


Již mnoho let je součástí SQL Serveru služba Reporting Services. Od verze 2008 R2 nabízí též možnost vizualizace dat s vazbou na geografii pomocí ovládacího prvku typu Map.

Lze ho využít mnoha způsoby, jedním z nejčastějších je analýza dat podle územního členění. Bohužel součástí Reporting Services není územně-správní členění pro ČR. Příslušná data se dají získat na ČÚZK a dále zpracovat, možný výsledek vidíte na 2 níže uvedených obrázcích:

image

image

Kompletní návod, včetně získání dat z ČÚZK, jejich zpracování a následné vytvoření reportu najdete v příloze tohoto blog postu.

Michael

CzechGeoData.zip

Skip to main content