Windows 8 – shrnutí blogů za 13. týden


Aby aplikace reagovala na požadavky uživatele je třeba, aby dlouho trvající akce byly asynchronní. O tvorbě asynchronních aplikací se dozvíte v článku Keeping apps fast and fluid with asynchrony in the Windows Runtime. Dalším velmi důležitým prvkem Windows 8 Metro aplikací je design. Design case study: iPad to Windows 8 Metro style app popisuje migraci iPad aplikace do rozhraní Windows 8 Metro.

Štěpán, @stepanb

Comments (0)

Skip to main content