Jak to chodí s aplikacemi na Marketplace


Marketplace pro Windows Phone a XBox 360 má svá pravidla. Některé úkony trvají několik hodin, než se projeví ve všech zemích. Sestavil jsem proto diagram, abyste počítali s tím, kdy nastávají procesy, které trvají delší dobu a kdy vám dorazí upozornění emailem. Z digramu například vyčtete, že beta verze nelze aktualizovat nebo které údaje o aplikaci jdou měnit i později.

Marketplace_obr

Pokud vaše aplikace vyžaduje P/Invoke, musíte při nahrávání aplikace požádat o výjimku a vyplnit formulář Windows Phone 7 Technical Exception Request Form. Nemusíte vyplňovat všechny kolonky, ale jen ty, jejichž hodnoty znáte. Aplikace pak prochází ještě dalším schvalovacím procesem.

Co se prodlev týče, nejvíce je způsobuje to, že jsou Marketplace v jednotlivých zemích oddělené. Chvíli proto trvá, než se změna projeví na českém Marketplace, ze kterého jde aplikace stáhnout. Email o schválení však dorazí ihned, což může v některých případech mást.

Pokud nahráváte hru, počítejte s tím, že pro některé země je vyžadován tamní ekvivalent PEGI (Pan-European Game Information). Pro většinu zemí je však toto hodnocení nepovinné. V některých to ale znamená zvláštní schvalovací proces.

Václav Dajbych

Skip to main content