.NET Gadgeteer – práce s displejem


Zatím jsme se nevěnovali zobrazování informací. Pro .NET Gadgeteer jsou momentálně k dispozici dva moduly s displeji, ale pomocí Extender Module můžete připojit i jiné typy displejů, např. s řadičem HD44780.

My se zaměříme na grafické displeje s podporou dotyků. Základní podpora pro grafické displeje v .NET Micro Framework je postavena na Windows Presentation Foundation. Protože je .NET Gadgeteer zaměřen na začátečníky a co nejrychlejší vytváření prototypů, tak má objekt Display_T35 celou řadu pomocných metod pro co nejjednodušší vykreslování na displej, které najdete ve vlastnosti SimpleGraphics.

Práce s textem

Abyste mohli začít psát na displej, tak potřebujete přidat fonty do aplikace. Předpřipravené máte dva základní fonty – NinaB a small. Pokud potřebujete jiné fonty a zejména podporu češtiny, tak si musíte font pro .NET Micro Framework připravit. Nejjednodušší je použít nástroj Tiny Font Tool GUI. Jedná se o grafické rozhraní k nástroji TFConvert.exe.

image

Při startu aplikace budete dotázáni na umístění nástroje TFConvert.exe, který je pak použit pro vlastní konverzi. Tento nástroj naleznete v instalačním adresáři .NET Micro Framework. Typicky C:\Program Files (x86)\Microsoft .NET Micro Framework\v4.1\Tools. Výsledkem konverze je soubor s příponou tinyfnt. Tento soubor musíte přidat do zdrojů aplikace. Jak na to najdete v následujícím videu.

Příprava fontů pro .NET Micro Framework
display.SimpleGraphics.DisplayText("Ahoj světe", Resources.GetFont(Resources.FontResources.Arial16), GT.Color.Blue, 10, 10);

image

Práce s grafikou

Pro vykreslování grafických prvků můžete použít metody DisplayRectangle, DisplayEllipse a DisplayImage.

Práce s WPF

Vlastnost WPFWindow zpřístupňuje základní objekt WPF – Window. WPF v .NET Micro Framework se budeme věnovat v jednom z dalších článků.

Štěpán

Comments (0)

Skip to main content