Robotický den s .NET Micro Framework – FEZ Panda II, přerušení


Velmi často potřebujete přerušit běh hlavního programu v reakci na nějakou důležitější událost, např. najetí na hranici arény při mini sumu. K tomu se dají velmi dobře využít tzv. přerušení. Můžete velmi rychle reagovat na změnu stavu digitálního pinu. Je to velmi podobné systému událostí v běžných operačních systémech. Jako zdroj přerušení použijeme tlačítko, které připojíme na digitální pin, který podporuje přerušení.

clip_image002

private static InterruptPort i;
private static OutputPort ledGreen;
private static OutputPort ledRed;
 
public static void Main()
{
  i = new InterruptPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Interrupt.Di11, true, Port.ResistorMode.Disabled, Port.InterruptMode.InterruptEdgeLow);
  i.OnInterrupt += new NativeEventHandler(i_OnInterrupt);
 
 
  // Blink board LED
 
  bool ledState = false;
 
  ledRed = new OutputPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Digital.Di0, ledState);
  ledGreen = new OutputPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Digital.Di2, ledState);
 
  while (true)
  {
    // Sleep for 500 milliseconds
    Thread.Sleep(500);
 
    // toggle LED state
    ledState = !ledState;
    ledGreen.Write(ledState);
  }
}
 
static void i_OnInterrupt(uint data1, uint data2, DateTime time)
{
  ledRed.Write(!ledRed.Read());
}

Štěpán

Comments (0)

Skip to main content